Rhif Trwydded: EPR/AB3098FG

Gweithredwr: Crofty Growers Limited

Reoleiddir Math Cyfleuster: Section 6.9 A(1)(a) of the Environmental Permitting (England and Wales) Regulations 2010 – Rearing of poultry or pigs intensively in an installation with more than 40,000 places for poultry.

Lleoliad gyfleuster a reoleiddir: Fferm Croft y Lloi , Dingestow , Trefynwy, Sir Fynwy , NP25 4BQ

Trosolwg o broses:

fferm dofednod dwys gyda lle ar gyfer 160,000 o brwyliaid

Diweddarwyd ddiwethaf