Sylwer nad yw’r rhestr ganlynol yn rhestr ddiffiniol o ddyddiadau gwerthiannau, a gallai newidiadau gael eu gwneud oherwydd gofynion gweithredol. Y diben yw rhoi amlinelliad o’r rhaglen arfaethedig i gwsmeriaid. Bydd unrhyw newidiadau yn cael eu diweddaru yma cyn gynted ag y bo modd. 

Bydd manylion llawn y gwerthiannau unigol sydd ar gael yn cael eu cyhoeddi ar y wefan hon pan fo’n briodol fel rhan o’r amserlen werthu arferol.

2023

07 Chwefror 2023
25 Ebrill 2023
01 Awst 2023
24 Hydref 2023
21 Tachwedd 2023 - Gwerthiant Interim

2024

06 Chwefror 2024
30 Ebrill 2024
30 Gorffennaf 2024
22 Hydref 2024

2025

04 Chwefror 2025

eWerthiannau 'Agored'

Lotiau gwerthu coed sy’n sefyll a phren ymyl y ffordd yw’r rhain, lle:

Byddwn yn darparu atebion peirianneg sifil o ran y llannerch, a hynny fel arfer cyn y pwynt gwerthu, cyn i’r contract gychwyn.

Bydd llennyrch yn cael eu prisio, a’r cronfeydd wrth gefn yn cael eu pennu gan ddefnyddio gwerthoedd y pren yn unig.

Diweddarwyd ddiwethaf