Chwilio am ardal warchodedig

Chwilio yn ôl sir yn ogystal ag yn ôl y math o ddynodiad, os gwyddoch beth ydyw.

Defnyddio’r enw chwilio’n unig os gwyddoch union enw’r ardal warchodedig.

Bydd y canlyniadau chwilio’n ymddangos ar waelod y dudalen.

Os nad yw dogfen ar gael ar gyfer ardal, ffoniwch ni ar 0300 065 3000 (Llun-Gwener, 9am-5pm).

Chwilio am Safleoedd Dynodedig

Diweddarwyd ddiwethaf