Ein holl ymatebion ymgynghori hyd yma eleni:

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Adolygiad o'r Broses o Lunio Cynlluniau Datblygu Lleol Atodiad 3: Ffurflen Ymateb i'r Ymgynghoriad PDF [329.3 KB]
Ymgynghori ar y Fframwaith Safonau Iechyd Byddem yn gwerthfawrogi sylwadau ar y fframwaith arfaethedig. PDF [220.0 KB]
Papur Gwyn: Comisiwn Staff y Gwasanaethau Cyhoeddus Ymateb Cyfoeth Naturiol Cymru (Ionawr 2015) PDF [148.9 KB]
Rhoi mwy o bwyslais ar Gamau Rhagarweiniol y System Rheoli Datblygu Hoffem eich barn ar ein cynigion ar gyfer gweithrediad manwl y prosesau cyn ymgeisio a gyflwynwyd gan adrannau 15 ac 16 Bil Cynllunio (Cymru). PDF [286.7 KB]
Penderfyniadau Cynllunio a Materion Perthynol Gweinidogion Cymru (Saesneg yn unig) Atodiad 1: Ffurflen Ymateb i'r Ymgynghoriad PDF [239.7 KB]
Rhoi defnyddwyr wrth wraidd y diwydiant dŵr Ymateb Cyfoeth Naturiol Cymru i ymgynghoriad y Cyngor Defnyddwyr Dŵr PDF [162.3 KB]
Gweithredu Rheoliadau Nwyon Tŷ Gwydr Fflworineiddiedig newydd yr Undeb Ewropeaidd Ymgynghoriad Defra, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth yr Alban PDF [134.9 KB]
Fframwaith Canlyniadau'r Blynyddoedd Cynnar Ffurflen ymateb i'r ymgynghoriad PDF [384.5 KB]
Dylunio yn y Broses Gynllunio Ffurflen Ymateb i Ymgynghoriad PDF [249.4 KB]
Y papur Gwyn ar Ddiwygio Llywodraeth Leol Grym i Bobl Leol PDF [88.6 KB]
Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol Atodiad 1 - Ffurflen Ymateb i Ymgynghoriad PDF [263.3 KB]
Diweddarwyd ddiwethaf