Mae'n ofynnol ar Gyfoeth Naturiol Cymru hefyd i gynhyrchu adroddiadau blynyddol i Lywodraeth Cymru sy'n dangos sut y gwnaethom berfformio wrth ddarparu ymatebion o sylwedd o fewn terfynau amser penodedig. 

Yn ogystal, rydym yn cynnal arolwg blynyddol ymhlith Awdurdodau Cynllunio Lleol er mwyn casglu eu barn ynglŷn ag effeithiolrwydd y cyngor a roddwn. 

Diweddarwyd ddiwethaf