Cyfyngiadau ffosfforws ar drwyddedau amgylcheddol ar gyfer rhyddhau gwaith trin dŵr gwastraff

Rydym yn adolygu terfynau ffosfforws ar Drwyddedau Amgylcheddol ar gyfer gollyngiadau gwaith trin dŵr gwastraff sy'n fwy na llif tywydd sych o 20m3 / dydd.

Mae'r rhestr isod yn cynnwys yr holl drwyddedau yr ydym yn bwriadu eu hadolygu cyn mis Gorffennaf 2024.

Bydd y tabl yn cael ei ddiweddaru bob dydd Gwener wrth i fwy o drwyddedau gael eu rhyddhau.

Mae cyfnod apelio o ddau fis o'r dyddiad cyhoeddi. Os bydd cwmni dŵr yn apelio, byddwn yn diweddaru'r rhestr isod i nodi pa drwyddedau sy'n cael eu heffeithio. Bydd y drwydded ar gyfer y WwTW apeliedig yn dychwelyd i'r fersiwn flaenorol hyd nes y penderfynir ar ganlyniad yr apêl.

Gweler ein cofrestr gyhoeddus ar gyfer y Drwydded Amgylcheddol lawn ar ôl ei chyhoeddi.

Nid oes angen amrywiad neu derfynau ffosfforws ar sawl Gwaith Trin Dŵr Gwastraff mwyach oherwydd eu bod yn gollwng llai nag 20m3/dydd o elifiant carthion wedi'i drin. Dangosir y trwyddedau hyn fel 0mg/l (terfyn P) yn y tabl isod.

Mae trwyddedau presennol ar gyfer y safleoedd hyn yn dal i fod ar gael trwy ein cofrestr gyhoeddus.

 

SAC Catchment WwTW Name Permit Number Issue date of reviewed permit P limit (1) mg/l Effective date P limit (1) P limit (2)  mg/l Effective date P limit (2)    
Cleddau CLYNDERWEN BG0029501 10/07/2023 1mg/l 10/07/2023 0.25mg/l 31/03/2030    
Cleddau LETTERSTON WEST BH0071101 26/03/2024 5mg/l 04/04/2024 2.5mg/l 31/12/2025    
Cleddau WOLFSCASTLE BH0068601 23/01/2024 5mg/l 30/01/2024 2.3mg/l 31/12/2025    
Cleddau TREFFGARNE BN0071601 26/01/2024 5mg/l 02/02/2025        
Cleddau AMBLESTON BG0001101 01/02/2024 5mg/l 08/02/2025        
Cleddau CAMROSE BG0004901 06/12/2023 5mg/l 13/12/2023 4.5mg/l 31/03/2030    
Cleddau CLARBESTON BG0014501 29/04/2024 5mg/l 07/05/2024 1.5mg/l 31/03/2030    
Cleddau KEESTON BP0087901 19/01/2024 5mg/l 26/01/2024 1.5mg/l 31/03/2030    
Cleddau LLANDDEWI VELFREY BG0013201 11/06/2024 5mg/l 18/06/2024 1mg/l 31/03/2032    
Cleddau MATHRY BG0009701 27/06/2024 5mg/l 28/01/2028 1mg/l 31/03/2030    
Cleddau PUNCHESTON BG0017601 13/12/2023 5mg/l 20/12/2023        
Cleddau MAENCLOCHOG BG0000401 02/08/2023 2mg/l 02/08/2023        
Cleddau SPITTAL BG0016901 03/06/2024 0.6mg/l 31/03/2025        
Dee CORWEN CM0018301 11/12/2023 1mg/l 31/03/2025        
Dee MAES Y GROES CM0071201 05/03/2024 5mg/l 12/03/2024        
Dee CEFN MAWR CM0101301 28/09/2023 1 mg/l 28/09/2023        
Dee GRESFORD CM0040601 28/07/2023 2mg/l 28/07/2023        
Dee LLANGOLLEN CM0005401 01/07/2020 1mg/l 01/07/2020        
Dee HOPE CM0075801 28/09/2023 1 mg/l 28/09/2023        
Dee OVERTON CM0188601 31/05/2024 5mg/l 26/01/2028        
Dee MAES Y GROES CM0071201 05/03/2024 5mg/l 12/03/2024        
Dee FIVE FORDS CM0077801 28/07/2023 1mg/l 28/07/2023 0.7mg/l 31/03/2030    
Dee CARROG CM0000501 26/01/2024 5mg/l 02/02/2025        
Dee BRYNEGLWYS CM0032401 04/03/2024 5mg/l 11/03/2024        
Dee CYNWYD CM0149301 23/02/2023 5mg/l 01/03/2025 3.5mg/l 31/01/2030    
Dee PENLEY  CM0118501 19/06/2024 5mg/l 26/06/2025 0.9mg/l 31/03/2030    
Dee GLYNDYFRDWY CM0026801 27/06/2024 5mg/l 26/01/2027        
Dee LLANDRILLO CM0006001 11/07/2024 5mg/l 28/01/2028        
Dee BETWS GWERFIL GOCH CM0026601 17/01/2024 5mg/l 24/01/2024        
Dee FRONCYSYLLTE CM0101501 02/05/2024 5mg/l 26/01/2028        
Dee GLYNCEIRIOG CM0021801 03/05/2024 0.5mg/l 26/01/2028        
Dee BOWLING BANK CM0149401 0 0 0 0      
Dee BRONINGTON CM0072001 11/03/2024 5mg/l 18/03/2025        
Dee CERRIGYDRUDION CM0052101 17/06/2024 5mg/l 24/06/2024 1mg/l 31/03/2030    
Dee CILCAIN PANTYMWYN CM0024401 10/07/2024 5mg/l 28/01/2028        
Dee DINMAEL CM0038801 0 0 0 0      
Dee DOLYWERN CM0007901 10/07/2024 5mg/l 26/01/2028 2mg/l 31/03/2030    
Dee FRONGOCH CM0077301 12/12/2023 5mg/l 19/12/2023        
Dee HALTON CM0022001 18/12/2023 5mg/l 27/12/2023        
Dee LLANARMON CM0022101 04/01/2024 5mg/l 11/01/2024 1.5mg/l 31/03/2032    
Dee LLANARMON-YN-IAL CM0001201 23/01/2024 5mg/l 30/01/2025        
Dee LLIDIART ANNIE CM0013201 0 0 0 0      
Dee PANDY CM0022201 27/06/2024 5mg/l 26/01/2028        
Dee PEN-Y-STRYT CM0043501 07/03/2024 5mg/l 14/03/2025        
Dee PONTFADOG CM0021701 08/07/2024 5mg/l 28/01/2028 1mg/l 31/03/2030    
Dee RHOSESMOR CM0044201 22/12/2023 5mg/l 04/01/2024        
Dee RHYDYMWYN CM0004201 29/02/2024 5mg/l 07/03/2025        
Dee TREUDDYN CM0066101 10/08/2023 5mg/l 10/08/2023        
Dee LLANDDERFEL CM0045201 06/03/2024 5mg/l 13/03/2025        
Dee BALA CM0001501 31/07/2023 5mg/l 31/07/2023 4mgl 31/03/2030    
Dee MOLD CM0031001 09/08/2023 1mg/l 09/08/2023        
Dee BANGOR ON DEE  CM0060701 06/11/2023 5mg/l 13/11/2023        
Dee LAVISTER  CM0077501 21/09/2023 1mg/l 21/09/2023        
Dee TY GWYN  BUCKLEY CM0081001 10/08/2023 1mg/l 10/08/2023        
Dee HOLT  CM0102001 14/06/2024 5mg/l 28/01/2028        
Eden LLANFACHRETH CG0110901 11/06/2024 5mg/l 18/06/2024        
Eden BRONABER  CG0086701 17/06/2024 5mg/l 24/06/2024 0.8mg/l 31/03/2030    
Gwyrfi RHYD DDU CG0024101 12/01/2024 5mg/l 19/01/2024        
Gwyrfi WAUNFAWR CG0134001 11/12/2023 5mg/l 18/12/2023 1.6mg/l 31/03/2030    
Gwyrfi LLANFAGLAN WWTW FINAL EFFLUENT CG0078101 31/05/2024 1mg/l 07/06/2024 0.7mg/l 31/03/2032    
Meir BEDDGELERT CG0024001 26/01/2024 5mg/l 02/02/2024        
Meir CROESOR - NEW WORKS CG0133001 17/01/2024 5mg/l 24/01/2024        
Meir LLANFROTHEN CG0078701 07/02/2024 5mg/l 14/02/2024        
Meir PRENTEG CG0015001 26/01/2024 5mg/l 02/02/2025        
Teifi LAMPETER BP0045001 05/12/2023 5mg/l 12/12/2023 0.5mg/l 31/12/2025    
Teifi ADPAR CEREDIGION BN0112801 13/12/2023 5mg/l 20/12/2023        
Teifi CILGERRAN BP0217801 15/12/2023 5mg/l 22/12/2023        
Teifi LLANYBYDDER CEREDIGION BJ0091401 22/11/2023 5mg/l 29/11/2023        
Teifi LLANDYSUL BG0010201 05/12/2023 5mg/l 12/12/2023        
Teifi TREGARON BH0057801 22/11/2023 5mg/l 29/11/2023 2mg/l 31/03/2030    
Teifi PONTRHYDFENDIGAID BN0040202 20/12/2023 5mg/l 27/12023 1.8mg/l 31/03/2030    
Teifi HENLLAN BN0013701 19/01/2024 5mg/l 26/01/2024        
Teifi LLECHRYD BG0024901 14/02/2024 5mg/l 21/02/2024

 

 

   
Teifi DREFACH/VELINDRE BH0060601 24/11/2023 5mg/l 01/12/2023        
Teifi PENCADER BG0007801 23/04/2024 5mg/l 30/04/2024 3.5mg/l 31/03/2032    
Teifi ABERCYCH BG0034501 05/12/2023 5mg/l 12/12/2023        
Teifi CWRTNEWYDD BN0005601 10/04/2024 5mg/l 11/04/2024        
Teifi CAPEL IWAN BN0054901 03/01/2024 5mg/l 10/01/2024 1.8mg/l 31/03/2030    
Teifi CELLAN BN0008101 12/12/2023 5mg/l 19/12/2023        
Teifi CENARTH CEREDIGION BP0101201 15/02/2023 5mg/l 22/02/2025        
Teifi CRIBYN BG0027001 17/06/2024 5mg/l 24/06/2024 3.5mg/l 31/03/2032    
Teifi FFOSTRASOL BH0072801 19/06/2024 5mg/l 26/06/2024 4.5 31/03/2032    
Teifi GORSGOCH BG0043501 25/06/2024 5mg/l 02/07/2024 3mg/l 31/03/2032    
Teifi LLANFIHANGEL-AR-ARTH BN0020802 06/11/2023 5mg/l 13/11/2023 2mg/l 31/12/2025    
Teifi NEWCHAPEL BP0219501 20/06/2024 5mg/l 27/06/2024 3.2mg/l 31/03/2030    
Teifi PENTRECWRT BG0036101 01/03/2024 5mg/l 08/03/2024        
Teifi RHYDLEWIS LLANDYSUL BP0013501 05/03/2024 5mg/l 12/03/2024 4.5mg/l 31/03/2030    
Teifi LLANGYBI LAMPETER BG0021501 12/12/2023 5mg/l 19/12/2023        
Teifi BONCATH BG0001201 15/01/2024 5mg/l 22/01/2024        
Teifi LLANDEWI BREFI  BG0023501 12/07/2023 2mg/l 12/07/2023 1.5mg/l 31/03/2030    
Teifi BEULAH  CERED'N BN0015801 19/01/2024 5mgl 26/01/2024 2mg/l 31/03/2030    
Tywi LLANDOVERY BN0202701 07/08/2023 5mg/l 07/08/2023        
Tywi FFAIRFACH BH0065401 26/02/2024 5mg/l 04/03/2024        
Tywi CAIO BN0042101 29/04/2024 5mg/l 07/05/2024        
Tywi CILYCWM BH0050901 11/04/2024 5mg/l 18/04/2024        
Tywi CWM IFOR BN0103601 26/01/2024 5mg/l 02/02/2024        
Tywi SALEM BP0219002 19/03/2024 5mg/l 26/03/2024        
Tywi BRECHFA BN0000302 17/04/2024 5mg/l 24/04/2024        
Tywi CYNGHORDY BJ0076001 24/01/2024 5mg/l 31/01/2024        
Tywi ABERGORLECH LLANDEILO BN0007002 19/04/2024 5mg/l 26/04/2024        
Tywi CWRT HENRI CARMS BN0018001 23/01/2024 5mg/l 30/01/2024        
Tywi FELINGWM BJ0075601 27/02/2024 5mg/l 05/03/2024        
Tywi GWYNFE  CAPEL GWYNFE BP0164501 0 0 0 0      
Tywi LLANSAWEL BH0062601 23/01/2024 5mg/l 30/01/2024        
Tywi MYDDFAI BH0050801 18/01/2024 5mg/l 25/01/2024        
Tywi RHANDIRMWYN BH0050701 23/02/2024 5mg/l 30/01/2024        
Tywi TALLEY BN0085301 06/02/2024 5mg/l 13/02/2025        
Tywi LLANGADOG  BG0040001 10/07/2023 5mg/l 10/07/2023        
Tywi PONT-AR-GOTHI & NANTGAREDIG  BN0002601 10/07/2023 5mg/l 10/07/2023        
Tywi LLANFYNYDD  BN0077601 05/03/2024 5mg/l 12/03/2024        
Usk LLANFOIST AB0038201 06/11/2023 5mg/l 13/11/2023 2mg/l 31/12/2025    
Usk BRECON AB0041501 21/11/2023 5mg/l 28/11/2023 2mg/l 31/12/2025    
Usk CRICKHOWELL AC0094701 31/01/2024 5mg/l 07/02/2025        
Usk LLANOVER AB0043401 08/12/2023 5mg/l 15/12/2023        
Usk TALYBONT AD0001701 14/02/2024 5mg/l 21/02/2024 1mg/l

31/03/2030

   
Usk DEVAUDEN AA0001901 15/05/2024 5mg/l 26/01/2027        
Usk SENNYBRIDGE ARMY CAMP AC0140301 18/01/2024 5mg/l 25/01/2024 3.5mg/l 31/03/2030    
Usk LLANSPYDDID AB0056601              
Usk LLANDDEW  BRECON AC0140701 19/06/2024 5mg/l 26/06/2024 4mg/l 31/03/2030    
Usk LIBANUS AB0076001 08/12/2023 5mg/l 15/12/2023 2mg/l 31/03/2030    
Usk BWLCH  LLANGYNIDIR AB0049501 13/03/2024 5mg/l 20/03/2024        
Usk ABER AA0026701 16/05/2024 5mg/l 23/05/2024        
Usk BRYN  AA0017501 13/06/2024 5mg/l 20/06/2025        
Usk COEDWAUNGAER AB0043501 24/06/2024 5mg/l 01/07/2024        
Usk CRADOC PHASE 1 AN0035901 24/06/2024 5mg/l 01/07/2025        
Usk GROESFFORDD AD0018101 27/06/2024 5mg/l 28/01/2028        
Usk LLANARTH MONMOUTHSHIRE AC0091901 21/06/2024 5mg/l 28/06/2025        
Usk LLANFYRNACH AD0002101 18/03/2024 5mg/l 25/03/2025 2.5mg/l 31/03/2030    
Usk LITTLE MILL AD0002501 31/01/2024 5mg/l 07/02/2024        
Usk LLANGYBI USK AB0046601 24/01/2024 5mg/l 31/01/2024        
Usk LLANSOY CHURCH LANE AN0106401 0 0 0 0      
Usk LLANVAIR MONMOUTHSHIRE AD0001501 20/02/2024 5mg/l 27/02/2025  

 

   
Usk TRECASTLE AD0000901 21/12/2023 5mg/l 03/01/2024 0.75mg/l 31/03/2030    
Usk TRELLECH AN0214601 25/06/2024 5mg/l 02/07/2025        
Usk TRETOWER CRICKHOWELL AN0106601 0 0 0 0      
Usk LLANBEDR AA0003101 19/06/2024 5mg/l 26/06/2024 1mg/l 31/03/2032    
USK GOYTRE AC0116401 27/11/2023 5mg/l 04/12/2023 1.4mg/l 31/03/2030    
USK USK  AB0044801 12/12/2023 5mg/l 19/12/2023        
Usk ABERBAIDEN  AB0034101 23/01/2024 5mg/l 30/01/2025        
Usk BRYNMAWR  AC0085601 11/05/2023 1mg/l 31/12/2023 1mg/l 01/01/2024    
USK LLANELLEN AB0046101 08/02/2024 5mg/l 15/02/2024        
Usk RAGLAN AC0140201 13/04/2023 1mg/l 13/04/2023        
Wye TALGARTH BRONLLYS ROAD AW1005301 14/08/2023 2mg/l 14/08/2023 0.25mg/l 31/03/2030    
Wye BUILTH WELLS AW1000701 21/02/2024 5mg/l 28/02/2024 2.5mg/l 31/03/2025    
Wye LLANIGON AW1003701 28/06/2024 5mg/l 05/07/2024 0.5mg/l 31/03/2030    
Wye LLANDRINDOD WELLS STW  PARK LANE AW1002901 06/11/2023 1.25mg/l 13/11/2023 0.8mg/l 31/03/2025    
Wye RHAYADER AW1005201 26/03/2024 5mg/l 04/04/1012 3mg/l 31/03/2025    
Wye LLYSWEN AW1004201 15/02/2024 5mg/l 22/02/2025

 

 

   
Wye ABERLLYNFI THREE COCKS AW1000301 23/02/2023 5mg/l 01/03/2025 3.5mg/l 31/01/2030    
Wye CROSSGATES AW1001101 31/01/2024 5mg/l 07/02/2025 2mg/l 31/03/2032    
Wye LLANWRTYD WELLS AW1003901 23/11/2023 5mg/l 30/11/2023 2mg/l 22/12/2027    
Wye PENYBONT NR.LLANDRINDOD WELLS AN0115601 18/01/2024 5mg/l 25/01/2024        
Wye PANDY MONMOUTHSHIRE AH1002901 06/12/2023 5mg/l 13/12/2023        
Wye LLANGURIG AW1003601 21/12/2023 5mg/l 03/01/2024        
Wye NEWBRIDGE-ON-WYE AW1004401 15/02/2023 5mg/l 22/02/2023        
Wye LLANDEWI YSTRADENNY AW1002801 0 0 0 0      
Wye CLYRO AW1000901 25/04/2024 5mg/l 02/05/2025        
Wye BEULAH AW1000501 06/11/2023 5mg/l 13/11/2023 3mg/l 31/03/2030    
Wye LLANYRE AW1004001 01/02/2024 5mg/l 08/02/2024        
Wye CILMERY AW1001001 26/01/2024 5mg/l 02/02/2025        
Wye GLASBURY NR HAY ON WYE AN0333401/AW1002101

26/06/2024

5mg/l

26/01/2027

 

 

   
Wye BUILTH ROAD AW1000601 26/01/2024 5mg/l 02/02/2025        
Wye CEFN GORWYDD AN0180001 24/06/2024 5mg/l 01/07/2025        
Wye DINGESTOW MONMOUTH AS1000701 18/03/2024 5mg/l 25/03/2025        
Wye ELAN VILLAGE AW1001401 0 0 0 0      
Wye GARTH AW1002001 07/12/2023 5mg/l 14/12/2023        
Wye GROSMONT AH1001001 09/02/2024 5mg/l 16/02/2025        
Wye GWENDDWR AW1002201 0 0 0 0      
Wye LLANDEGLEY AW1002701 11/07/2024 1mg/l 28/01/2028        
Wye LLANGAMMARCH WELLS AW1003301 18/12/2023 5mg/l 27/12/2023        
                   
Wye MONMOUTH REDBROOK ROAD AS1003201 06/11/2023 2mg/l 13/11/2023        
Wye NEW RADNOR AW1004501 16/06/2024 5mg/l 25/06/2024        
Wye LLANDDEWI Rhydderch AS1002101 19/06/2024 5mg/l 26/06/2025        
Diweddarwyd ddiwethaf