Y termau a ddefnyddir yng Nghymru ym maes gwella’r arfordir a’r môr

Gwella yw’r term cyffredinol a ddefnyddir i gyfeirio at weithgareddau sy’n ceisio gwella ansawdd, maint neu ddosbarthiad daearyddol cynefin neu rywogaeth, ac mae’r canllawiau’n cwmpasu:

  • caniatáu i gynefinoedd a rhywogaethau eu hadfer eu hunain
  • adfer cynefinoedd a rhywogaethau
  • creu cynefinoedd a chyflwyno rhywogaethau
  • gwelliant neu fudd anuniongyrchol

Ein canllawiau ar y i hwyluso trafodaeth gliriach ynghylch y gweithgareddau hyn.

Diweddarwyd ddiwethaf