Mapio ystyriaethau amgylcheddol ar gyfer cynllunio morol

Mae ein cyfres o fapiau yn dwyn ynghyd dystiolaeth sy’n disgrifio ystyriaethau amgylcheddol (adar, pysgod, mamaliaid morol a chynefinoedd) ar gyfer y sectorau canlynol:

  • agregau
  • dyframaethu
  • ceblau
  • ynni gwynt arnofiol ar y môr
  • ynni amrediad y llanw
  • ynni llif y llanw
  • ynni’r tonnau

Mae’r mapiau hyn yn offeryn gofodol ar gyfer cynllunwyr morol.

Lawrlwythwch y data ac archwiliwch yr adroddiad dull i ddysgu:

  • sut gallwch chi ddefnyddio’r mapiau
  • sut byddwn yn eu cynnal ar gyfer gwaith cynllunio yn y dyfodol
  • sut cafodd y setiau data a’r mapiau eu cynhyrchu
Diweddarwyd ddiwethaf