Sylwch nad yw'r rhestr isod yn rhestr ddiffiniol o ddyddiadau y gwerthiannau, ac efallai y bydd newidiadau'n cael eu gwneud oherwydd gofynion gweithredol. Mae'n rhoi amlinelliad o'r rhaglen arfaethedig i gwsmeriaid. Caiff unrhyw newidiadau eu diweddaru yma cyn gynted ag y bo modd. 

Bydd manylion llawn y gwerthiannau unigol sydd ar gael yn cael eu cyhoeddi ar y wefan hon pan fo'n briodol, fel rhan o'r amserlen werthu arferol.

20 Ebrill 2021
27 Gorffennaf 2021
26 Hydref 2021
15 Chwefror 2022
26 Ebrill 2022

'Agored' (eWerthiant)

Lotiau gwerthu yw’r rhain o goed sy’n sefyll a phren ymyl ffordd, lle:

Byddwn yn darparu’r atebion peirianneg sifil o ran y llannerch, a hynny fel arfer cyn y pwynt gwerthu, cyn i’r contract gychwyn.

Bydd llennyrch yn cael eu prisio, a’r cronfeydd wrth gefn yn cael eu pennu gan ddefnyddio gwerthoedd y pren yn unig.

Diweddarwyd ddiwethaf