Ffactorau allyrru ar gyfer moch at ddibenion gwaith modelu ac adrodd

Dylid defnyddio'r ffactorau allyrru isod i gynnal asesiadau o amonia ac i gyfrifo'ch allyriadau ar gyfer adrodd yn erbyn y Rhestr Allyriadau.

Mae'r ffactorau hyn yn agored i newid wrth i fwy o wybodaeth ddod i law, a dim ond y ffactorau allyrru a nodir ar y wefan ar adeg cyflwyno'ch cais y caiff eu hystyried fel rhai dilys.

Amonia – siediau moch

Math o sièd Ffactor allyrru amonia (cilogramau o NH3 / safle'r anifail / blwyddyn)

Hychod 

  

Llawr slatiog llawn

3.01 

System llawr gwellt cadarn 

4.57 

Llawr rhannol slatiog gyda phwll tail llai 

2.41 

Llawr slatiog llawn gyda system wactod ar gyfer symud slyri'n rheolaidd 

2.26 


Geni moch 

  

Llawr slatiog llawn

5.84 

System llawr gwellt cadarn 

8.88 

Llawr slatiog llawn/rhannol gyda chyfuniad o sianel dŵr a thail 

2.80 

Llawr slatiog llawn/rhannol gyda system fflysio â chafnau tail 

2.34 

Llawr slatiog llawn/rhannol gyda phan tail oddi tano 

2.04 

 

Perchyll diddwyn 

  

Llawr slatiog llawn

0.29 

System llawr gwellt cadarn 

0.21 

Corlan / llawr fflat â llawr slatiog llawn/rhannol, gyda system wactod ar gyfer symud slyri’n rheolaidd 

0.22 

Corlan / llawr fflat â llawr slatiog llawn oddi tano lle mae llawr concrid ar ogwydd i wahanu carthion neu droeth 

0.20 

Corlan â llawr rhannol slatiog (dwy system hinsawdd) 

0.19 

Corlan â llawr rhannol slatiog ar ogwydd neu lawr caled amgrwm 

0.17 

Corlan â llawr rhannol slatiog gydag estyll triongl a sianel tail gyda waliau ochr ar ogwydd 

0.08 

Tyfwyr 

  

Llawr slatiog llawn

1.59 

System llawr gwellt cadarn 

1.14 

Llawr slatiog llawn gyda system wactod ar gyfer symud slyri'n rheolaidd 

1.19 

Llawr rhannol slatiog gyda phwll tail llai, gan gynnwys waliau ar ogwydd a system wactod 

0.64 

Llawr rhannol slatiog gyda llawr caled canolog amgrwm yn y blaen a chafnau tail gyda waliau ochr ar ogwydd a phwll tail ar ogwydd 

0.64 


Tewhau

  

Llawr slatiog llawn

4.14 

System llawr gwellt cadarn 

2.97 

Llawr slatiog llawn gyda system wactod ar gyfer symud slyri'n rheolaidd 

3.11 

Llawr rhannol slatiog gyda phwll tail llai, gan gynnwys waliau ar ogwydd a system wactod 

1.66 

Llawr rhannol slatiog gyda llawr caled canolog amgrwm yn y blaen a chafnau tail gyda waliau ochr ar ogwydd a phwll tail ar ogwydd 

1.66 

  

Amonia – storfeydd tail a slyri moch 

Storfa tail Cilogramau o NH3  /
tunnell o dail ffres


Pentwr tail 

1.49 


Storfa slyri 

Cilogramau o NH3 / m2

Storfa grwn heb orchudd 

1.40 

Storfa grwn â gorchudd anhyblyg 

0.28 

Storfa grwn â gorchudd rhydd 

0.70 

Storfa grwn â gorchudd technoleg isel 

1.05 

Lagŵn heb orchudd 

1.40 

Lagŵn â gorchudd anhyblyg 

0.28 

Lagŵn â gorchudd rhydd 

0.56 

Lagŵn â gorchudd technoleg isel 

0.84 

Ffactorau allyrru methan ar gyfer moch

Disgrifiad

Eplesu enterig (Cilogramau o fethan fesul lle anifail y flwyddyn)

Rheoli tail (Cilogramau o fethan fesul lle anifail y flwyddyn)

Pigs 1.5 3
Diweddarwyd ddiwethaf