Yn y gorffennol, byddai system twyni arfordirol Gogledd-ddwyrain Cymru wedi ymestyn o'r Rhyl i Dalacre, wedi'i thorri gan aber Afon Clwyd yn unig.  Dros amser mae'r dirwedd wedi newid, ac mae'r ardal bellach yn gyrchfan boblogaidd i dwristiaid ac yn gyfoethog o ran bioamrywiaeth. 

Gronant a Thalacre bryd hynny a nawr 

Dysgwch am sut mae tirwedd Gronant a Thalacre wedi newid dros amser drwy wylio ein hamrywiaeth o glipiau fideo.  O ddod yn gyrchfan poblogaidd i ymwelwyr ar ôl yr Ail Ryfel Byd i gael ei rheoli ar gyfer amrywiaeth o ddibenion heddiw, cewch ddysgu'r cyfan drwy wylio'r cyfweliadau uniongyrchol hyn â rhai o'r bobl sy'n byw, yn gweithio ac yn chwarae yn yr ardal. 

Atgofion o dyfu i fyny ymhlith y twyni yn Nhalacre: Anita Marsden - Clip fideo 

Wedi ei geni a'i magu yn Nhalacre: Bryn Jones - Clip fideo 

Madfallod y dŵr, tyfu i fyny yng Ngronant: Glyn Hughes - Clip fideo 

Gofalu am nythfa môr-wenoliaid bach Gronant: Adrian Hibbert, Gwasanaethau Cefn Gwlad Sir Ddinbych - Clip fideo 

Llyffantod y twyni yn Nhalacre: Kim Norman, Eni - Clip fideo 

Effeithiau erydiad arfordirol yn Nhalacre: Neil Smith, Cyfoeth Naturiol Cymru - Clip fideo 

Rheoli'r twyni i bawb, rheoli tir amlbwrpas yn Nhalacre: Tim Johnson, Gwasanaethau Cefn Gwlad Sir y Fflint - Clip fideo 

Twristiaeth a lletygarwch yn Nhalacre : Richard Jones, Cyngor Sir y Fflint - Clip fideo 

Mannau eraill yng Chwilio yn ôl safle

Archwilio mwy

Diweddarwyd ddiwethaf