Darganfyddwch sut mae'r ardal arfordirol hon wedi newid dros amser - edrychwch ar ein hadnoddau