Synhwyrau naturiol

Gan ganolbwyntio ar ddefnyddio synhwyrau dynol i ddarganfod yr amgylchedd naturiol, bydd y gweithgareddau yn ein llyfryn Synhwyrau Naturiol yn galluogi dysgwyr i ddysgu am y byd o'u hamgylch a'u hunain.

O ddefnyddio eu synnwyr arogleuo i greu arogleuon naturiol i edrych ar yr amgylchedd naturiol o bersbectif newydd wrth gerdded o dan ganopi, mae'r gweithgareddau a'r gemau rhyngweithiol hyn yn sicr o ysgogi trafodaeth a’ch galluogi i wneud darganfyddiadau.

Adnoddau a gwybodaeth ategol

Gweithgaredd 7: Pigog gogleisiol - (cardiau adnoddau) 

Gweithgaredd 8: Snap anifeiliaid – (cardiau adnoddau) 

Gweithgaredd 14: Helfa sborion arfordirol – (cardiau adnoddau) 

Gweithgaredd 14: Helfa sborion y tir – (cardiau adnoddau)

Ymchwil dysgu yn yr awyr agored

Eisiau dysgu am fanteision iechyd a lles dysgu yn yr awyr agored? Angen cyfiawnhau mynd â'ch dysgwyr i’r awyr agored? Edrychwch ar ein posteri gwybodaeth.

Archwilio mwy

Diweddarwyd ddiwethaf