Rhagolygon llifogydd 5 diwrnod

Fel arfer caiff y rhagolygon llifogydd pump diwrnod eu diweddaru tua 10.30am bob diwrnod ac yn fwy aml pan mae risg uchel neu gymedrol o lifogydd

Rydym yn gwella’n ffordd o ddarparu rhagolygon llifogydd

Rhowch gynnig ar ein gwasanaeth perygl llifogydd pum diwrnod newydd

Cafodd y rhagolygon eu diweddaru’r tro diwethaf am 10:30 ar dydd sul 20 Medi 2020. Adnewyddwch y dudalen.

Crynodeb

Disgwylir llifogydd llanw lleol yng Ngheredigion, gorllewin Cymru o heddiw (dydd Sul) tan ddydd Mawrth. Bydd tir, ffyrdd a rhai eiddo yn dioddef o llifogydd a bydd tarfu ar deithio.
 
Mae dŵr wyneb lleol a llifogydd o afonydd yn bosibl ond ni ddisgwylir hynny ledled Cymru a Lloegr yn ddiweddarach ddydd Mercher ac i ddydd Iau. Gall tir, ffyrdd a rhai eiddo orlifo ac efallai y bydd tarfu ar deithio.

Sul

Map for Forecast for Sunday 20 September 2020

Llun

Map for Forecast for Monday 21 September 2020

Mawrth

Map for Forecast for Tuesday 22 September 2020

Mercher

Map for Forecast for Wednesday 23 September 2020

Iau

Map for Forecast for Thursday 24 September 2020
 

Rhybuddion llifogydd mewn grym

 

Floodline 0345 988 1188 - gwasanaeth 24 awr.