Adroddiad o Gyflwr Adnoddau Naturiol 2020

Mae'r adroddiad hwn yn cael ei gyhoeddi mewn dwy ran.

Mis Rhagfyr 2020:

SoNaRR2020 strwythur a chynnwys

 

Dadlwythwch yr adroddiad cryno (PDF)

 

Mis Mawrth 2021:

  • Tystiolaeth dechnegol a lywiodd yr adroddiad cryno a'r asesiadau
  • Asesiad wedi'i ddiweddaru o anghenion o ran tystiolaeth a nodwyd yn ystod yr asesiadau ar gyfer SoNaRR2020. Defnyddir y rhain i roi blaenoriaeth i lenwi bylchau mewn tystiolaeth ar gyfer asesiadau yn y dyfodol o lwyddiant Cymru o ran SMNR