Mathau gwahanol o risg llifogydd

Perygl llifogydd o afonydd

Mae afon yn gorlifo pan na fydd yn gallu delio â'r swm o ddŵr sy'n draenio iddi o'r tir o'i chwmpas.

Perygl llifogydd o'r môr

Mae'r môr yn gorlifo o ganlyniad i lanwau uchel ac amodau stormus.

Perygl llifogydd o ddŵr wyneb a chyrsiau dŵr bach

Mae llifogydd dŵr wyneb yn digwydd pan nad yw dŵr glaw yn draenio drwy'r systemau draenio arferol nac yn ymdreiddio i'r ddaear, ond yn hytrach yn gorwedd ar y ddaear neu'n llifo drosto.

Perygl llifogydd o gronfeydd dŵr​

Mae llifogydd o gronfeydd dŵr yn annhebygol iawn o ddigwydd.

Defnyddiwch y map manwl i weld llifogydd a allai ddigwydd o gronfeydd dŵr. Mae'r graddliwio ar y map yn dangos y sefyllfa waethaf bosibl ar gyfer yr ardal a allai ddioddef o lifogydd petai cronfa ddŵr fawr yn gollwng ac yn rhyddhau'r dŵr y mae'n ei gronni. Mae cronfa ddŵr fawr yn un sy'n dal 10,000 metr ciwbig o ddŵr, sy’n cyfateb i tua 4 pwll nofio o faint Olympaidd. 

Nid yw mapiau llifogydd y gronfa yn nodi unrhyw debygolrwydd o lifogydd yn digwydd.

Diweddarwyd ddiwethaf