Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Fforymau Mynediad Lleol

Mae fforymau rhanddeiliaid yn bartneriaid pwysig ac yn rhoi cyngor ar sut y darperir mynediad a hamdden yng Nghymru


Gwnaeth Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 roi dyletswydd statudol ar bob awdurdod priffyrdd a Pharciau Cenedlaethol i sefydlu a chynnal fforwm mynediad lleol yn ei ardal. Mae rhyw bedwar ar hugain o Fforymau Mynediad Lleol (FfMLl) i’w cael yng Nghymru er mwyn rhoi cyngor ynghylch datblygiadau mewn mynediad i awdurdodau lleol, Cyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru .

Materion rheoli tir

Wrth roi'r cyngor hwn, mae Fforymau Mynediad Lleol yn ystyried materion pwysig sy'n ymwneud â rheoli tir - yn ogystal â'r angen gwirioneddol i warchod harddwch naturiol yr ardal benodol.

O dan Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000, rhaid i fforwm gynnwys aelodau sy'n cynrychioli:

  • defnyddwyr tir mynediad lleol a hawliau tramwy lleol
  • perchnogion a meddianwyr tir mynediad a thir â hawliau tramwy
  • buddiannau eraill sy'n arbennig o berthnasol i'r ardal

Etholiadau a chynrychiolwyr

Mae'r Fforymau Mynediad Lleol yng Nghymru yn cadw mewn cysylltiad â'i gilydd drwy Gyfarfodydd chwemisol y Cadeiryddion (fel arfer ym mis Chwefror a mis Hydref), a'r Gynhadledd Flynyddol, a gynhelir ym mis Mehefin fel arfer. Maent hefyd yn ethol Cynrychiolydd Cenedlaethol a Dirprwy Gynrychiolydd Cenedlaethol a'u gwaith yw cynrychioli'r Fforymau Mynediad Lleol mewn digwyddiadau, fforymau a chyfarfodydd priodol, fel y Fforwm Mynediad Cenedlaethol i Gymru.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn helpu'r Cynrychiolydd Cenedlaethol i drefnu'r cyfarfodydd hyn ar lefel genedlaethol ac yn llunio nodiadau'r cyfarfodydd a'r gynhadledd.

Cyfarfodydd Cenedlaethol y Fforymau Mynediad Lleol

28 Mawrth 2018 - Cyfarfod o Gadeiryddion y Fforymau Mynediad Lleol

7 Rhagfyr 2017 - Cyfarfod o Gadeiryddion y Fforymau Mynediad Lleol

26 Ebrill 2017

19 Hydref 2016 - Cynhadledd y Fforymau Mynediad Lleol

3 Mawrth 2016 - Cynhadledd y Fforymau Mynediad Lleol

15 Medi 2015 - Cynhadledd y Fforymau Mynediad Lleol

19 Chwefror 2015 - Cyfarfod o Gadeiryddion y Fforymau Mynediad Lleol

 

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Agenda - 28 Mawrth 2018 PDF [197.9 KB]
Agenda 7 Rhagfyr 2017 PDF [164.8 KB]
Nodyn o'r cyfarfod 7 Rhagfyr 2017 PDF [163.9 KB]
Agenda - 26 Ebrill 2017 PDF [177.1 KB]
Rhestr presenoldeb - 26 Ebrill 2017 (Saesneg yn unig) PDF [189.5 KB]
Agenda 3 Mawrth 2016 WORD [68.5 KB]
Nodyn o'r cyfarfod 3 Mawrth 2016 PDF [248.6 KB]
nodyn o'r cyfarfod 3 mawrth 2016 (Saesneg yn unig) WORD [62.0 KB]
Agenda 19 Hydref 2016 PDF [125.2 KB]
Rhestr presenoldeb 3 Mawrth 2016 (Saesneg yn unig) PDF [181.5 KB]
CYM LAF Conference Note 19 October 2016. pdf 19 Hydref, 2016 PDF [253.8 KB]
Rhestr presenoldeb 19 Hydref 2016 (Saesneg yn unig) PDF [180.1 KB]
Agenda 19 Chwefror 2015 WORD [57.5 KB]
Nodyn o'r cyfarfod 19 Chwefror 2015 WORD [62.1 KB]
Cyfraniadau 19 Chwefror 2015 (Saesneg yn unig) WORD [53.5 KB]
Agenda 15 Medi 2015 WORD [95.0 KB]
Crynodeb Medi 2015 (Saesneg yn unig) WORD [141.5 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.