Mae'r Datganiad Ardal Morol ​yn cwmpasu dyfroedd glannau Cymru, sy'n estyn hyd at 12 milltir môr o’r arfordir ac yn cynnwys 43% o diriogaeth Cymru.

 

Er mwyn cael diweddariadau cyson cofrestrestrwch â chylchlythyr Datganiad Ardal Morol

Mae'r thema yma yn edrych ar amgylchedd morol o amgylch Cymru a sut y gallwn adeiladu gwydnwch ein hecosystemau moro.

Beth yw'r cyfleoedd ar gyfer cyflenwi atebion sy'n seiliedig ar natur ac addasu ar yr arfordir, gan gefnogi Cymru i fod ag arfordir sy'n gynaliadwy ac yn gallu gwrthsefyll y newid yn yr hinsawdd?

Beth sydd angen digwydd i sicrhau bod cynllunio morol yn gallu cefnogi'r gwaith o reoli adnoddau naturiol morol yn gynaliadwy?