BETA: Mae hwn yn wasanaeth newydd — rhowch adborth i'n helpu i'w wella

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i wneud cais am swydd gyda ni.

Gallwch wneud cais yn Gymraeg neu Saesneg. Bydd pob cais yn cael ei drin yn gyfartal.

Cyn i chi ddechrau

Bydd angen i chi ddweud y canlynol wrthym:

Dogfennau y bydd angen i chi eu lanlwytho

  • yr hyn y byddwch yn ei gynnig i'r rôl mewn llai na 1500 o eiriau – defnyddiwch y dull STAR
  • CV diweddar (dewisol)
Diweddarwyd ddiwethaf