Datganiad o Fuddiannau gan y Tîm Gweithredol

Gofynnir i'r Tîm Gweithredol ddatgan unrhyw fuddiannau unigol neu fuddiannau unrhyw deulu agos (a ddiffinnir fel partner, plant, rhieni a brodyr a chwiorydd) yn enwedig lle mae ar hyn o bryd neu gallai fod rhyngweithiadau busnes sy’n berthnasol i rôl a chylch gwaith CNC.

Mae yna chwe chategori ar gyfer buddiant:

  • Categori 1 – Aelodaeth o'r Bwrdd Gweithredol neu'r Bwrdd Anweithredol, y Pwyllgor neu'r Ymddiriedolaeth
  • Categori 2 – Cyflogaeth â thâl, masnach, proffesiwn neu alwedigaethau
  • Categori 3 – Ecwiti/Cyfranddaliadau Perthnasol
  • Categori 4 – Tir ac Eiddo
  • Categori 5 – Gweithgaredd Gwleidyddol
  • Categori 6 – Unrhyw fuddiant arall (lle mae aelod y Tîm Gweithredol yn dymuno datgan unrhyw fuddiant arall yn ôl ei ddisgresiwn ei hun)

Bydd y Gofrestr yn cael ei hadolygu’n barhaus gan y Tîm Llywodraethu.

Tabl Datganiad o Fuddiannau gan y Tîm Gweithredol ym mis Mehefin 2022

Enw Swydd Buddiant Unigolyn Rôl

Clare Pillman

Prif Weithredwr

Tir / Eiddo

Personol

Preswylydd mewn ardal a allai gael ei hystyried ar gyfer Parc Cenedlaethol newydd arfaethedig

Ceri Davies

Cyfarwyddwr Gweithredol, Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu

Aelodaeth weithredol neu anweithredol o Fwrdd, Pwyllgor neu Ymddiriedolaeth

Personol

Aelod o Fwrdd Cynghori FLEXIS, prosiect a ariennir gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru sy’n cefnogi ymchwil ynni yng Nghymru.

Ceri Davies

Cyfarwyddwr Gweithredol Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu

Arall

Personol

Aelod o Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff

Prys Davies

Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth a Datblygu Corfforaethol

Aelodaeth weithredol neu anweithredol o Fwrdd, Pwyllgor neu Ymddiriedolaeth

Personol

Llywodraethwr Ysgol Pencae, Caerdydd

Gareth O’Shea

Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau

Dim buddiannau i’w datgan

n/a

n/a

Rachael Cunningham

Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol

Aelodaeth weithredol neu anweithredol o Fwrdd, Pwyllgor neu Ymddiriedolaeth

Personol

Ymddiriedolwr Elusen Chwarae Teg

Sarah Jennings

Cyfarwyddwr Gweithredol Cyfathrebu, Cwsmeriaid a Masnachol

Aelodaeth weithredol neu anweithredol o Fwrdd, Pwyllgor neu Ymddiriedolaeth

Personol

Ymddiriedolwr Gardd Fotanegol Genedlaethol Cymru

Sarah Jennings

Cyfarwyddwr Gweithredol Cyfathrebu, Cwsmeriaid a Masnachol

Aelodaeth weithredol neu anweithredol o Fwrdd, Pwyllgor neu Ymddiriedolaeth

Personol

Ymddiriedolwr Sefydliad Cymunedol Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf