Cyfoeth Naturiol Cymru

Llifogydd yng Nghymru

Mae yna broblem ac nid ydym yn gallu arddangos gwybodaeth am lifogydd. Cliciwch y ddolen isod i weld gwybodaeth ar wefan Asiantaeth yr Amgylchedd.

Rheoli cyfoeth naturiol Cymru

Dolennau Cyswllt Defnyddiol

Ein Cyfrifon Cyfryngau Cymdeithasol

RT @enviroforum: Dolgellau flood scheme drop in session (via @NatResWales): Natural Resources Wales (NRW) is inviting people to... http://t…

 @NatResWales / 28 Nov

Blog Diweddaraf

Fideo Diweddaraf

Dyfroedd glân Cymru - samplo ansawdd dŵr ymdrochi

Cyhoeddwyd canlyniadau ansawdd dyfroedd ymdrochi Cymru yn ystod tymor 2014 gan Lywodraeth Cymru ar 7 Tachwedd.

Mae’r canlyniadau’n dangos fod ymdrochwyr wedi mwynhau dŵr glân yn ein traethau gwych ni.

Dyma fideo’n dangos un o’n swyddogion samplo yn Ninas Dinlle yng Ngogledd Cymru. Casglom ni samplau o bob un o’r 102 dyfroedd ymdrochi bob wythnos o fis Mai tan fis Medi.

Canfyddwch ragor o’n blogiau fideo