Ein diben yw sicrhau bod adnoddau naturiol Cymru yn cael eu cynnal, eu gwella a’u defnyddio yn gynaliadwy, yn awr ac yn y dyfodol.  Cael gwybod mwy

Llifogydd yng Nghymru

Dolenni sy'n agor Gwefan Asiantaeth yr Amgylchedd

Diweddarwyd 

Mae yna broblem ac nid ydym yn gallu arddangos gwybodaeth am lifogydd. Cliciwch y ddolen isod i weld gwybodaeth ar wefan Asiantaeth yr Amgylchedd.

Nid ydych wedi galluogi JavaScript, felly ni allwn arddangos gwybodaeth am lifogydd. Cliciwch y ddolen isod i weld gwybodaeth ar wefan Asiantaeth yr Amgylchedd neu ewch ati i alluogi JavaScript (delfrydol).

Mwy am rhybuddion llifogydd
blog cnc Rydym yn newid blog

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi creu blog newydd - 'Rydym yn newid...'

Pren Prynu pren fesul llwyth

Prynu pren fesul llwyth neu drwydded i gwympo coed

Tir Mynediad Agored ©Michael D Smith Y Broses Adolygu Mapiau

Mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i Cyfoeth Naturiol Cymru i adolygu mapiau o Gefn Gwlad Agored a Thir Comin Cofrestredig o leiaf bob deng mlynedd. Mae adolygiad ar y gweill a bydd map terfynol Cymru gyfan yn cael ei gyhoeddi ym mis Medi 2014.

Dilynwch ni ar Twitter

Sgwrs ‘Cyfoethogi ein dyfodol’ http://t.co/ZaECK7bWNf gydag ein Prif Weith, Emyr Roberts ym Mhabell y Cymdeithasau @eisteddfod dydd Llyn #cy

 @NatResWales / 31 Jul