Ein diben yw sicrhau bod adnoddau naturiol Cymru yn cael eu cynnal, eu gwella a’u defnyddio yn gynaliadwy, yn awr ac yn y dyfodol.  Cael gwybod mwy

Llifogydd yng Nghymru

Dolenni sy'n agor Gwefan Asiantaeth yr Amgylchedd

Diweddarwyd 

Mae yna broblem ac nid ydym yn gallu arddangos gwybodaeth am lifogydd. Cliciwch y ddolen isod i weld gwybodaeth ar wefan Asiantaeth yr Amgylchedd.

Nid ydych wedi galluogi JavaScript, felly ni allwn arddangos gwybodaeth am lifogydd. Cliciwch y ddolen isod i weld gwybodaeth ar wefan Asiantaeth yr Amgylchedd neu ewch ati i alluogi JavaScript (delfrydol).

Mwy am rhybuddion llifogydd
cynllun corfforaethol Cynllun Corfforaethol

Amgylchedd Cymru yw un o'n hasedau mwyaf gwerthfawr. Caiff ei drysori gan bobl Cymru a’r tu hwnt am ei fywyd gwyllt, ei dirweddau a’i forweddau, ac mae’n hanfodol oherwydd y gwasanaethau amrywiol y mae’n eu darparu – bwyd a dŵr, ynni, hyd yn oed yr aer yr ydym yn ei anadlu.

Pren Prynu pren fesul llwyth

Prynu pren fesul llwyth neu drwydded i gwympo coed

Tir Mynediad Agored ©Michael D Smith Y Broses Adolygu Mapiau

Mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i Cyfoeth Naturiol Cymru i adolygu mapiau o Gefn Gwlad Agored a Thir Comin Cofrestredig o leiaf bob deng mlynedd. Mae adolygiad ar y gweill a bydd map terfynol Cymru gyfan yn cael ei gyhoeddi ym mis Medi 2014.

Dilynwch ni ar Twitter

@EthicalChange No problem! Also, our incident hotline is open 24 hours a day 365 days a year for reporting environmental incidents.

 @NatResWales / 17 Apr