Cyfoeth Naturiol Cymru

Llifogydd yng Nghymru

Mae yna broblem ac nid ydym yn gallu arddangos gwybodaeth am lifogydd. Cliciwch y ddolen isod i weld gwybodaeth ar wefan Asiantaeth yr Amgylchedd.

Rheoli cyfoeth naturiol Cymru

Dolennau Cyswllt Defnyddiol

Ein Cyfrifon Cyfryngau Cymdeithasol

@Abergarwed Thanks for both of these, can you report them to our incident hotline on 0800 80 70 60.

 @NatResWales / 02 Mar

Blog Diweddaraf

Fideo Diweddaraf

Dalgylch Tawe - treial rheoli adnoddau naturiol

Mae dalgylch Tawe yn lle hardd a rhyfeddol – o ddiddordeb amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd gwirioneddol.

Mae amgylchedd iach yn rhoi buddion naturiol inni, gan gynnwys dŵr glân i bobl ei yfed a nofio ynddo, gwyrddfannau i bobl chwarae ynddynt a thirwedd drawiadol y gall trigolion yr ardal a thwristiaid ei mwynhau.

Yn Cyfoeth Naturiol Cymru rydym yn defnyddio Dalgylch Tawe fel canolbwynt i’n treial ar reoli adnoddau naturiol. Bydd hyn yn ein helpu i ddeall y ffordd orau o reoli adnoddau naturiol dalgylch Tawe mewn modd cynaliadwy er budd pobl a’r amgylchedd.

Canfyddwch ragor o’n blogiau fideo