Dau berson a ci yn edrych ar olygfa o goed hydrefol / Two people and a dog looking out onto an autumn woodland