Nodyn Canllaw Ynni Dŵr

Gall cynlluniau ynni dŵr fod yn gymhleth ac mae angen eu cynllunio a’u rheoli’n ofalus er mwyn osgoi unrhyw effeithiau annerbyniol ar gymunedau ac amgylchedd yr afon. Er enghraifft, gall newidiadau i afon gynyddu risg llifogydd a chael effaith ddifrifol ar fywyd gwyllt, yn enwedig pysgod.

Rydym wedi cyhoeddi Nodiadau Canllaw Ynni Dŵr (NCYD) a Nodiadau Canllaw Ategol (NCA) sy’n darparu cyngor ac arweiniad technegol ar gyfer cynllunwyr a datblygwyr gynlluniau ynni dŵr.

Bydd y nodiadau canllaw hefyd yn darparu canllawiau ar yr hyn dylech ei wneud i gydymffurfio a deddfwriaeth amgylcheddol ac arall. Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn darllen y cyfarwyddyd hwn cyn i chi ddechrau dewis lleoliad a dyluniad eich cynlluniau a cyn i chi wneud unrhyw ymholiadau cyn gwneud cais neu geisiadau ffurfiol.

Bydd angen i chi wneud cais am un neu ragor o drwyddedau, cymeradwyaethau neu ganiatadau, gan ddibynnu ar y math o gynllun sydd gennych mewn golwg. Mae angen y rhain er mwyn sicrhau mai bychan yw effaith eich cynllun ar yr amgylchedd. Gallent gynnwys cyfyngiadau neu amodau ar eich cynllun, gan gynnwys, er enghraifft, faint o ddŵr y gallwch ei dynnu neu’i gronni, neu ofynion cynllunio amgylcheddol, megis a oes angen adeiladu hwylusfa bysgod.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Nodyn Cyfarwyddyd Ategol - NCA 1 Cyfarwyddyd ynghylch hawliau mynediad ar gyfer trwyddedau tynnu dŵr PDF [217.0 KB]
Cefnogi Nodyn Cyfarwyddyd - SGN ​​2 Photosurveys geomorffoleg ar gyfer datblygiadau ynni dŵr PDF [1.8 MB]
Nodyn Canllaw Ynni Dŵr - NCYD 3 Y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (Saesneg yn unig) PDF [126.5 KB]
Nodyn Canllaw Ynni Dŵr - NCYD 4 Safleoedd Dynodedig (Saesneg yn unig) PDF [265.0 KB]
Nodyn Canllaw Ynni Dŵr - NCYD 5 Effeithiau Cronnus a Chyfunol (Saesneg yn unig) PDF [141.8 KB]
Nodyn Canllaw Ynni Dŵr - NCYD 6 Cadwraeth Natur, Treftadaeth, Amwynderau a Thirweddau (Saesneg yn unig) PDF [265.2 KB]
Nodyn Canllaw Ynni Dŵr - NCYD 7 Cynlluniau Gwahanol (Saesneg yn unig) PDF [292.9 KB]
Nodyn Canllaw Ynni Dŵr-NCYD 8 Llwybrau Pysgod (Saesneg yn unig) PDF [287.5 KB]
Nodyn Canllaw Ynni Dŵr - NCYD 9 Sgriniau Pysgod (Saesneg yn unig) PDF [561.8 KB]
Nodyn Canllaw Ynni Dŵr - NCYD 10 Geomorffoleg (Saesneg yn unig) PDF [334.8 KB]
Nodyn Canllaw Ynni Dŵr - NCYD 11 Monitro (Saesneg yn unig) PDF [204.6 KB]
Nodyn Canllaw Ynni Dŵr - NCYD 13 Cymeradwyaeth, Trwyddedau a Chaniatâd (Saesneg yn unig) PDF [628.9 KB]
Nodyn Canllaw Ynni Dŵr - NCYD 14 Coredau (Saesneg yn unig) PDF [189.4 KB]
Nodyn Canllaw Ynni Dŵr - NCYD 15 Pyllau Coredau (Saesneg yn unig) PDF [162.6 KB]