Rheolau safonol ac asediadau risg ar gyfer gweithrediadau gwastraff

Dewch o hyd i fanylion y taliadau arfaethedig ar ein safle ymgynghori ar wefan ‘Citizen Space’.

Mae'r ymgynghoriad yma bellach wedi cau. Bydd CNC yn defnyddio'r adborth i lywio ein cynlluniau codi tâl newydd. Bwriadwn weithredu’r cynlluniau hyn o 1 Ebrill 2023 ymlaen, yn amodol ar gael cymeradwyaeth Gweinidogion.

Cyn gwneud cais am drwydded gwastraff rheolau safonol gwnewch yn siŵr:

  • eich bod yn deall y set o reolau safonol
  • bod y rheol yn disgrifio'n union yr hyn yr ydych am ei wneud
  • y byddwch yn gallu bodloni gofynion y rheolau

Ni allwch amrywio'r rheolau safonol ac ni allwch apelio yn eu herbyn.

Defnyddio gwastraff

Trin gwastraff

Trin gwastraff peryglus

Gorsaf trosglwyddo gwastraff

Trin gwastraff nad yw'n beryglus

Gorsaf trosglwyddo gwastraff

Gweithgareddau trin gwastraff

Triniaeth metelau eilaidd

Triniaeth biowaste

Storio gwastraff

Diweddarwyd ddiwethaf