Cynlluniau adnoddau coedwigoedd - Cofrestr Gyhoeddus

Mae’r Gofrestr hon yn rhoi crynodeb o’r Cynlluniau Adnoddau Coedwigoedd sydd wedi eu cymeradwyo.

Bydd unrhyw ddiwygiadau i'r rhaglen cwympo yn cael eu rhoi ar y gofrestr drwydded cwympo coed.

Mae ailblannu yn digwydd o fewn 5 mlynedd ar ôl i'r coed gael eu torri.

Er mwyn rhagor o wybodaeth sy’n gynlluniau a gymeradwywyd ymweliad i dudalen Cynlluniau Adnoddau Coedwigoedd page.

>

Enw y CDC ac Ardal Reoli Cyfeirnod Grid Tref Agosaf Ymgeisydd Gwaith Arfaethedig 2022-2026 2027-2031 2032-2036 2037-2041 Dyddiad gorffen sylwadau
Dyfi SH757076 Machynlleth Cyfoeth Naturiol Cymru Cympo 554 410 353 348 08/07/2022
Garw and Ogmore Vale SS905900 Bridgend Cyfoeth Naturiol Cymru Cympo 156.6 50.7 152.7   18/07/2022
Diweddarwyd ddiwethaf