Cynlluniau adnoddau coedwigoedd - Cofrestr Gyhoeddus

Mae’r Gofrestr hon yn rhoi crynodeb o’r Cynlluniau Adnoddau Coedwigoedd (Cyfoeth Naturiol Cymru) sydd wedi eu cymeradwyo gan Wasanaethau Cenedlaethol, bydd unrhyw ddiwygiadau dilynol yn cael eu rhoi ar y gofrestr drwydded cwympo coed a chynlluniau Dylunio Coedwig ar gyfer ystadau coetir preifat.

Cyfnodau ailblannu yn cael eu dangos fel y cyfnod o 5 mlynedd yn dilyn y cyfnod teimlad.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth am gynlluniau sy’n cael eu datblygu neu gynlluniau a gymeradwywyd ewch i dudalen Cynlluniau Adnoddau Coedwigoedd.

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu adborth ar Gynllunio Adnoddau Coedwigoedd, gallwch gysylltu â’r tîm Cynllunio Adnoddau Coedwigoedd frp@naturalresourceswales.gov.uk

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu adborth ar Cynlluniau Dylunio Coedwig, gallwch gysylltu â’r tîm Trwyddedu Coedwigaeth fellinglicence@naturalresourceswales.gov.uk

Enw y CDC ac Ardal Reoli Cyfeirnod Grid Tref Agosaf Ymgeisydd Gwaith Arfaethedig 2022-2026 2027-2031 2032-2036 2037-2041 Dyddiad gorffen sylwadau
Diweddarwyd ddiwethaf