Yn ystod yr amser hwn, gallwch ddarparu gwybodaeth ychwanegol inni neu roi sylwadau ar y cais. Os ydych chi am weld y cais fel y gallwch chi benderfynu a fyddwch chi'n anfon sylwadau atom ni, os gwelwch yn dda:

Defnyddiwch gyfeirnod y cais cwympo coed wrth gyfathrebu â ni.

Cyfeirnod Ymgeisydd Enw'r Safle Cyfeirnod Grid Tref Agosaf Awdurdod Lleol Nifer y coed sydd i'w cwympo Ha Dyddiad gorffen sylwadau
22-23 FLA364 North Wales Wildlife Trust Bwlch y Mynydd SJ158667 Yr Wyddgrug Sir y Fflint 970 15.8 20/01/2023
22-23 FLA366 Freshwater Habitats Trust Gellyfelen SN864480 Llanwrtyd Powys 12 0.1 20/01/2023
22-23 FLA367 Tilhill Forestry Ltd Esgair Berfedd SN822466 Llanwrtyd Powys 51050 23.03 6/02/2023
22-23 FLA370 HW Forestry Ltd Allt Pistyll Dewi SN538194 Caerfyrddin Sir Caerfyrddin 3500 3.16 6/02/2023
22-23 FLA371 HW Forestry Ltd Blaen y Cwm SN657092 Rhydaman Sir Caerfyrddin 10000 6.6 6/02/2023
22-23 FLA373 Bronwin and Abbey Ltd Rose Castle Cpt 22 SO004120 Llwynonn Sir Benfro 1975 4.06 6/02/2023
22-23 FLA374 Mostyn Estate Ltd Ffrith y Defaid SJ127754 Trefynnon Sir Fflint 12 0.02 6/02/2023
22-23 FLA345 Esken Renewables Heulog Farm SJ261562 Wrecsam Sir y Fflint 6000 3.8 08/02/2023
22-23 FLA376 Tilhill Forestry Ltd Nant Gerdinen 1c SN395318 Caerfyrddin Sir Gaerfyrddin 75 0.23 08/02/2023
22-23 FLA377 Pryor and Rickett Silviculture Ltd Geulan SN844972 Penffordd-las Powys 8536 23.06 10/02/2023
22-23 FLA378 Williams Broadpark SS595885 Abertawe Dinas a Sir Abertawe 50 0.22 10/02/2023
22-23 FLA380 DSH Wood UK Ltd Coed Cae Swch SJ131352 Llanarmon Dyffryn Wrecsam 302 0.62 10/02/2023
22-23 FLA381 Bronwin and Abbey Ltd Parsons Break ST511972 Cas-gwent Sir Fynwy 2500 3.12 10/02/2023
22-23 FLA382 Bronwin and Abbey Ltd Tal y Coed SO415151 Trefynwy Sir Fynwy 3500 10.08 10/02/2023
22-23 FLA349 A Bamber Maengwelw SN762684 Ystrad Meurig Ceredigion 12000 20 16/02/2023
22-23 FLA385 Forestry Services Ltd Hafodwnog SN762937 Machynlleth Powys 150 0.15 17/02/2023
22-23 FLA386 Beacons Tree Services Aberbran Caravan and Motorhome Club Campsite SN984294 Aberhonddu Powys 3 0.01 17/02/2023
22-23 FLA389 Forest Management Cymru Rose Lodge SR961999 Hundleton Sir Penfro 300 3.8 17/02/2023
22-23 FLA390 Coed Cymru Hendre SJ071090 Y Trallwng Powys 131 0.17 17/02/2023

 

Diweddarwyd ddiwethaf