Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ymgynghoriadau ar Reoliad 61 (1) Hysbysiad ymatebion o dan y Gyfarwyddeb Allyriadau Diwydiannol

Yn y gorffennol, mae’r technegau a’r terfynau disgwyliedig wedi cael eu cynnwys yn y Dogfennau Cyfeirio Techneg Gorau ar Gael (BRef) fel canllaw ar gyfer rheolyddion a gweithredwyr. Bellach mae GAD wedi cyflwyno dogfen casgliadau Techneg Gorau ar Gael bydd yn gwneud cadw at y BRef yn ofyniad cyfreithiol ac yn nodi newid sylweddol yn y ffordd mae cynhyrchu haearn a dur yn cael ei reoleiddio ar draws Ewrop


Mae’n ofynnol i ni adolygu pob trwydded Rheoliadau Caniatáu Amgylcheddol ar ôl cyhoeddiad casgliadau'r Technegau Gorau ar Gael sy’n benodol i’r sector.

Mae’r Gyfarwyddeb Allyriadau Diwydiannol ar gyfer gosodiadau presennol yn dod i rym ar 7 Ionawr 2014.

Mae’r hysbysiadau ar y dudalen hon yn esbonio beth mae’r cais yn ymwneud â, pa swyddfeydd awdurdod lleol a Cyfoeth Naturiol Cymru gellid ymweld ag i weld y dogfennau cais ar ein cofrestr gyhoeddus ac erbyn pryd mae angen eich sylwadau.

Os nad ydych yn medru mynd i swyddfa leol i weld y dogfennau cais mae croeso i chi ein ffonio ar 0300 065 3000 i ofyn am gopi ar CD neu bapur.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.