Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Milford Haven Port Authority - Gate 1, The Royal Dockyard, Pembroke Port, SA72 6TD

Gate 1, The Royal Dockyard, Pembroke Port, SA72 6TD. Os oes gennych unrhyw sylwadau, gofynnir ichi anfon y rhain erbyn 19 Hydref 2019

Hysbyseb ynghylch penderfyniad drafft: Milford Haven Port Authority

Rhif y cais: PAN-003929
Y math o gyfleuster a reoleiddir: Milford Haven Port Authority 
Lleoliad y cyfleuster a reoleiddir: Gate 1, The Royal Dockyard, Pembroke Port, SA72 6TD

Mae hwn yn gais am hawlen bwrpasol newydd gan Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau.  Mae'r cais ar gyfer:

  • Storio tanwydd byrnau sy'n deillio o wastraff dros dro, sef Tanwydd sy'n Deillio o Sbwriel (RDF) a thanwydd solet wedi'i adfer (SRF), hyd nes y caiff ei drosglwyddo ymlaen
  • Storio gwastraff pren dros dro, hyd nes y caiff ei drosglwyddo
  • Rhaid i'r uchafswm o RDF, SRF neu bren y bwriedir ei storio ar unrhyw un adeg fod yn llai na 9000 tunnell ar unrhyw un adeg.
  • Trwybwn blynyddol y gwastraff a gynigir yw 80,000 tunnell y flwyddyn

Rydym yn bwriadu rhoi'r drwydded.  Dim ond os credwn na fydd llygredd sylweddol yn cael ei achosi a bod gan y gweithredwr y gallu i fodloni amodau'r drwydded y byddwn yn rhoi caniatâd. 
Bydd unrhyw drwydded a roddwn yn cynnwys amodau priodol i amddiffyn iechyd pobl a'r amgylchedd

Gwybodaeth a roddir ar y gofrestr gyhoeddus ar gyfer ymgynghori:

Mae'r ddwy ddogfen hon wedi'u cynnwys ar waelod y dudalen hon. Cysylltwch â ni os ydych chi'n cael unrhyw anawsterau wrth gyrchu'r dogfennau hyn.

Efallai y cewch gopi o ddogfennau ar ein cofrestr gyhoeddus. Efallai y byddwn yn codi tâl i dalu costau copïo.

Gallwch hefyd ofyn am gopi caled o'r drwydded ddrafft a'r ddogfen benderfynu ddrafft trwy gysylltu â ni trwy e-bost neu yn ysgrifenedig gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod.

Os oes gennych unrhyw sylwadau, gofynnir ichi anfon y rhain erbyn 18 Hydref 2019.

E-bost: permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Neu ysgrifennwch at:
Arweinydd y Tîm Trwyddedu (Diwydiant a Reoleiddir)
Cyfoeth Naturiol Cymru
Tŷ Cambria
29 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0TP

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.