Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coetiroedd a Chi

Darganfyddwch am fuddion coetiroedd i gymunedau, mentrau cymdeithasol a defnyddwyr eraill ledled Cymru a sut i gynllunio'n llwyddiannus ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau

Gall coetiroedd fod o fudd mawr i gymunedau – gellir eu defnyddio ar gyfer mentrau hyfforddiant a mentergarwch, mentrau iechyd a lles, a rhaglenni celfyddydau ac adfywio cymunedol. Does dim terfyn!

Adnodd amhrisiadwy

Mae Llywodraeth Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru yn awyddus i gymunedau a mentrau cymdeithasol gael y budd mwyaf o'r Ystâd Goed. Nod menter Coetiroedd a Chi yw ei gwneud yn bosibl i fwy o bobl nag erioed wneud y mwyaf o'r adnodd amhrisiadwy hwn.

Sut i wneud cais

Os ydych chi'n trefnu ar gyfer gweithgaredd neu ddigwyddiad, neu os hoffech chi redeg prosiect ar yr Ystâd Goed, mae'r Cyflwyniad i Coetiroedd a Chi yn hanfodol. Mae'n llawn gwybodaeth, er enghraifft sut i wneud cais a sut mae'r broses asesu'n gweithio.

Anfonwch eich cynigion!

Rydyn ni’n croesawu cynigion gan unigolion, grwpiau a mentrau cymdeithasol. Gallwch wneud cais ar unrhyw adeg.

Byddem yn eich cynghori i gysylltu â ni am sgwrs cyn i chi ddechrau unrhyw waith cynllunio manwl – a chyn i chi ddechrau llenwi'r ffurflenni – er mwyn i ni allu rhoi cyngor ac arweiniad i chi a'ch cefnogi trwy'r broses.

Cyn i chi wneud cais

Cyn gwneud cais, mae'n hanfodol i chi:

  • Siarad â'ch Swyddfa Ardal Leol am y ffurflen fwyaf addas i chi
  • Darllen yr arweiniad perthnasol cyn llenwi'r ffurflen

Mae angen yr holl wybodaeth byddwn yn gofyn amdani, a bydd yn ein helpu i wneud y penderfyniadau cywir i chi. Dylech ateb pob cwestiwn. Os byddwch yn teimlo bod cwestiwn arbennig yn amherthnasol i chi, ysgrifennwch 'Ddim yn Berthnasol' yn y blwch yn hytrach na'i adael yn wag.

Sut i gyflwyno ffurflenni

Sylwch nad oes modd cyflwyno ffurflenni ar-lein ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae sawl ffordd arall. Gallwch gyflwyno eich ffurflen trwy:

  • Gadw'r ffurflen ar eich cyfrifiadur, ei llenwi'n drydanol a'i e-bostio i'ch Swyddfa Ardal
  • Argraffu'r ffurflen, ei llenwi â llaw, a'i phostio neu ei dosbarthu i'ch Swyddfa Ardal

Gwybodaeth ddwyieithog

Mae'r holl ddeunyddiau Coetiroedd a Chi ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

Syniad?

Ewch i'n tudalen Arweiniad a ffurflenni Coetiroedd a Chi i weld manylion am yr holl ffurflenni sydd ar gael ac i wneud yn siŵr eich bod yn dewis yr un gywir ar gyfer eich prosiect.

Ffioedd

Gwybodaeth am ffioedd ar gyfer gweithgareddau, digwyddiadau, prosiectau ac arolygon.

Ffioedd Caniatâd

Cwestiynau Cyffredin am Ffioedd Caniatâd

Cysylltu â ni

Cysylltwch â'ch swyddfa ardal leol cyn llenwi eich ffurflen, neu os bydd gennych chi unrhyw gwestiynau am y cynllun Coetiroedd a Chi.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.