Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Arweiniad a ffurflenni Coetiroedd a Chi

Dod o hyd i fanylion am yr holl arweiniad a ffurflenni cais i'ch helpu i ddefnyddio Ystâd Goed Llywodraeth Cymru ar gyfer gweithgareddau, digwyddiadau, prosiectau ac arolygon

Syniad?

Cliciwch ar y dolenni isod i'ch helpu i ddewis yr arweiniad a'r ffurflen gais sy'n iawn i chi:

Gweithgareddau a hawlenni

Hawlenni blynyddol i unigolion

Dyma'r ffurflen i chi os oes angen hawlen neu allweddi i agor clwydi ar gyfer gweithgareddau fel marchogaeth (mewn coetiroedd lle mae angen hawlenni), hyfforddi cŵn llusg, cadw cychod gwenyn ac ati (nid yw'r rhestr hon yn hollgynhwysol).

Hawlenni blynyddol ar gyfer busnesau, clybiau a chymdeithasau

Dyma'r ffurflen i chi os ydych chi'n cynrychioli busnes, clwb neu gymdeithas a bod angen hawlen neu allwedd i agor clwydi ar gyfer gweithgareddau fel gyrru cerbyd a cheffyl neu gasglu dail.

Geogelcio

Does dim angen trwydded ar gyfer geogelcio – mae croeso i chi ei wneud yn y coetiroedd rydyn ni’n eu rheoli. Fodd bynnag, hoffen ni i chi ddarllen yr arweiniad isod.

Digwyddiadau

Dyma'r ffurflen ar gyfer digwyddiadau untro, p'un ai dros un diwrnod neu nifer o ddiwrnodau. Gall digwyddiadau gynnwys beicio mynydd neu redeg yn y mynyddoedd, triathlonau, gornestau ceffylau, pledu paent, ffilmio, hyfforddiant sgiliau, teithiau cerdded tywys, gyrru cerbyd a cheffyl – a llawer rhagor!

Digwyddiadau lluosog

Ar gyfer digwyddiadau sy'n digwydd dros gyfnod o amser ac ar ddyddiadau gwahanol – er enghraifft helfeydd abwyd a thrywydd, digwyddiadau iechyd a lles, cyfeiriadu – mae'r ffurflenni fydd eu hangen arnoch chi yma.

Nodwch fod angen ffurflen wahanol ar gyfer arolygon cadwraeth, treftadaeth ac archeolegol.

Prosiectau

Dyma'r ffurflen i chi os ydych chi'n cynllunio prosiect hirdymor fel creu llwybrau mynediad, uwchraddio llwybrau, gosod arwyddion a seddi neu greu llwybrau celf.

Bwyd cymunedol

Mae galw cynyddol am randiroedd ledled y DU. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd yn derbyn mwy o geisiadau gan gymunedau sydd eisiau defnyddio safleoedd ar gyrion coedwigoedd i dyfu bwyd. Rydyn ni’n croesawu cynigion ar gyfer cynlluniau o'r fath trwy fenter Coetiroedd a Chi. Dylech ddefnyddio'r ffurflen prosiectau i gyflwyno cynigion. Darllenwch ein polisi bwyd cymunedol a'r arweiniad isod i wybod rhagor.

Arolygon

Dyma'r ffurflen i chi os ydych chi am wneud arolygon cadwraeth, treftadaeth neu archeolegol sydd angen hawlen. Gallai hyn gynnwys cloddiadau archeolegol, gweithgareddau ar henebion cofrestredig neu arolygon o rywogaethau a warchodir gan Ewrop.

Ffioedd

Gwybodaeth am ffioedd ar gyfer gweithgareddau, digwyddiadau, prosiectau ac arolygon.

Sut i wneud cais

Ewch i'n tudalen Cyflwyniad i Coetiroedd a Chi i weld manylion am yr holl ffurflenni sydd ar gael ac i wneud yn siŵr eich bod yn dewis yr un gywir ar gyfer eich prosiect.

Cysylltu â ni

Cysylltwch â'ch swyddfa ardal leol cyn llenwi eich ffurflen, neu os bydd gennych chi unrhyw gwestiynau am y cynllun Coetiroedd a Chi.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.