Cyfarfod Cyswllt Cwsmeriaid Masnach

 

Ar 18 Chwefror 2020 cynhaliwyd y cyfarfod Cyswllt Cwsmeriaid Masnach Pren blynyddol yn y Pafiliwn Rhyngwladol ar safle Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn Llanelwedd.

  • Uchafbwyntiau rhaglen gwerthiant pren 2020-2021 – Neil Stoddart
  • Diweddariad ar y rhagolwg o gynhyrchiant 2021-2027 – StJohn Ashworth (Arweinydd y Tîm Gwerthu Pren, CNC)
  • Diweddariad ar god ymarfer cludo a chario pren – Jeff Evans Arweinydd Tîm y Tîm Cymorth Busnes, CNC)
  • Diweddariad ar y prosiect Llywodraethu Gwerthiant Pren – Victoria Rose-Piper (Rheolwr Prosiect Llywodraethu Gwerthiant Pren, CNC)
  • Diweddariad ar ymwybyddiaeth o Iechyd a Diogelwch – Phil Mostyn (Uwch-gynghorydd Iechyd a Diogelwch, CNC)

 

 

Diweddarwyd ddiwethaf