Llygoden Bengron y Dŵr

Mae Llygoden Bengron y Dŵr wedi’i gwarchod yn llawn o dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y’i diwygiwyd). Dyma’r mamal sy’n prinhau gyflymaf yng Nghymru ac mae’n flaenoriaeth i waith cadwraeth

Llygoden Bengron y Dŵr yw’n llygoden fwyaf, yn pwyso tua hanner kilogram. Mae ganddi drwyn smwt, sy’n ei gwahaniaethu oddi wrth lygoden fawr. Mae’n tyllu i mewn i lannau afonydd a nentydd, yn bwyta glaswelltydd, brwyn, hesg a phlanhigion dyfrol. Mae’n gallu bwyta hyd at dri chwarter pwysau ei chorff bob dydd. Maen nhw’n anifeiliaid cymdeithasol ac yn rhannu nythod yn y gaeaf.

Mae Llygoden Bengron y Dŵr wedi’i rhestru ar Atodlen 5 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y’i diwygiwyd), sy’n datgan bod y canlynol yn droseddau:

  • Lladd, anafu neu gymryd yn fwriadol
  • Difrodi / difa man cysgodi / llochesu’n fwriadol neu’n ddi-hid
  • Tarfu ar yr anifail yn ei fan cysgodi / llochesu’n fwriadol neu’n ddi-hid
  • Rhwystro mynediad at ei fan cysgodi / llochesu’n fwriadol neu’n ddi-hid
  • Meddu (byw neu farw, yn cynnwys darnau sy’n deillio ohono), gwerthu neu ei gynnig i’w werthu

Gall Cyfoeth Naturiol Cymru roi trwyddedau at ddibenion penodol o dan y ddeddfwriaeth er mwyn i chi allu gwneud rhai gweithgareddau heb dorri’r gyfraith. Ni allwn roi trwyddedau ar gyfer datblygiadau, ond gallwn roi cyngor ar leihau’r risg o gyflawni troseddau. Gweler ‘Trwyddedu Llygoden Bengron y Dŵr' am ragor o wybodaeth ar yr agweddau hyn.