Rhywogaethau planhigion a warchodir yn y DU

Mae Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 yn gwarchod pob planhigyn gwyllt o dan y gyfraith. Mae planhigion a ffyngau a restrir yn Atodlen 8 yn cael eu gwarchod ymhellach

Mae Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 yn golygu ei bod yn anghyfreithlon dadwreiddio unrhyw blanhigyn gwyllt heb ganiatâd y tirfeddiannwr. Yn ogystal â hyn, rhestrir dros 100 o blanhigion blodeuog a thros 75 o blanhigion is fel rhan o Atodlen 8. Mae’r rhywogaethau hyn naill ai’n brin neu dan fygythiad o gamddefnydd.

Ni all y dudalen hon fanylu ar bob agwedd o’r gyfraith neu ecoleg planhigion, ond gall eich cyflwyno i’r modd y gallwch chi helpu i amddiffyn planhigion Cymru.

Gyda’r planhigion sydd â gwarchodaeth arbennig, mae’n anghyfreithlon i’w:

  • Casglu’n fwriadol, dadwreiddio, neu eu difa;
  • Eu gwerthu, cynnig, neu eu cyflwyno i’w gwerthu

Mae rhai o’r planhigion yn Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop. Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r rhain, gweler 'Rhywogaethau Planhigion a Warchodir gan Ewrop'.

Am wybodaeth ynglŷn â derbyn trwydded, gweler Trwyddedu Planhigion

Rhywogaeth wedi’u cyflwyno

Mae'n drosedd gadael i rai mathau o blanhigion ymledol dyfu yn y gwyllt, fel Clymog Japan. Mae'r Ddeddf yn rhestru planhigion o'r fath yn Atodlen 9 Rhan II.