Ffurflenni Rhaglen Ddarparu Ynni

Ffurflenni Cais Hydro a Mynediad Trydydd Parti ar gyfer datblygiadau ynni ar Ystad a Reolir gan CNC

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Coetiroedd a Chi Cynnig tendro cystadleuol am Hawl Mynediad Cyfreithiol i ddatblygu cynllun Ynni Dŵr ar Ystad Goetir Llywodraeth Cymru WORD [232.6 KB]
Coetiroedd a Chi Mynediad Trydydd Partïon ar gyfer cais cynllun Ynni ar Ystadau a Reolir gan Gyfoeth Naturiol Cymru WORD [551.2 KB]