Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Gorchymyn Corff Adnoddau Naturiol Cymru (Cyfyngu Ar Drwyddedau Pysgota  Rhwydi) 2017

Rydym am glywed eich barn ar yr argymhellion newydd ar gyfer rheoli daliadau

Disgwylir y bydd y rheolau arfaethedig newydd mewn grym ar gyfer tymor 2018.

Cefndir

Mae’r gostyngiad parhaol yn niferoedd oedolion yr eogiaid a’r sewin sy’n dychwelyd i afonydd Cymru wedi cyrraedd niferoedd isel nas gwelwyd erioed o’r blaen yn ystod y blynyddoedd diweddar ac maent yn awr yn bygwth dyfodol nifer o bysgodfeydd.

Rydym yn ystyried nifer o weithredoedd a mesurau a fydd yn gymorth i reoli a gwrthwneud y tuedd hwn gan sicrhau fod y rhywogaethau eiconig yma yn parhau i fod yn rhan allweddol o’n hamgylchedd a’n diwylliant. 

Mae’n rhaid i ni roi mwy o gyfle i bysgod sy’n oedolion i silio os ydym am sicrhau dyfodol i’r rhywogaethau yn ein hafonydd. 

Rydym yn barod wedi gofyn i bysgotwyr a physgotwyr rhwydi i ryddhau’n wirfoddol y pysgod y maent yn eu dal. Rydym nawr yn teimlo, wedi adolygu’r dystiolaeth a chydgysylltu gyda rhanddeiliaid ei bod yn amser i gyflwyno rhagor o reoliadau ar bysgota eogiaid a sewin. 

Mae’r rheoliadau arfaethedig ar ddalfeydd yn cynnwys holl afonydd Cymru. Rydym yn cydnabod yr angen am ddull gwbl integredig ar gyfer ein hafonydd ar y ffin ac rydym yn cydweithio â’r Environment Agency i sicrhau fod hyn yn digwydd mewn ffordd ymarferol a synhwyrol a bydd yn ddarostyngedig i ymgynghoriad yn ddiweddarach.

Mae tair rhan i’r cynigion:

  • Gorchymyn Cyfyngu ar Rwydi
  • Rheoliadau Dalfeydd Gwialen a Lein (Is-ddeddfau) (ymgynghoriad disgwyliedig diwedd mis Awst)
  • Rheoliadau Dalfeydd Afonydd y Ffin (Is-ddeddfau) (ymgynghoriad disgwyliedig diwedd 2017)

Hyd

Gellir gwrthwynebu’r Gorchymyn Cyfyngu ar Rwydi am gyfnod o 12 mis o 1 Awst, 2017 tan 24 Hydref, 2017

 

 

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.