Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Adroddiad Amgylcheddol Gorchymyn Sychdwr Hafren

Ymgynghoriad ar y cyd â Asiantaeth yr Amgylchedd. Rydym yn ymgynghori ynghylch Adroddiad Amgylcheddol Gorchymyn Sychdwr Hafren. Nid yw hwn yn gais ar gyfer Gorchymyn Sychdwr, ac ni ragwelwn wneud cais yn ystod 2013

Rydym yn yngynghori ar yr Adroddiad Amgylcheddol fyddai'n cael ei ddefnyddio os y byddem yn gwneud cais am Orchymyn Sychder i DEFRA neu Lywodraeth Cymu

Mae dalgylch yr Hafren yn cynnwys safleoedd yng Nghymru a Lloegr. Rydym wedi llunio'r adroddiad a'r dogfennau atodol gyda Asiantaeth yr Amgylchedd i sicrhau eu bod yn adlewyrchu anghenion y ddau gorff yn ogystal a'r cymunedau rydym ni'n eu gwasanaethu.

Pwrpas yr ymgynghoriad yw i rannu a chasglu adborth ar yr Adroddiad Amgylcheddol a'r dogfennau atodol. Er mwyn sicrhau fod barn y sawl sy'n ddibynol ar yr Afon Hafren yn cael ei glywed, ac er mwyn sicrhau ein bod yn barod am beth bynnag a ddelo, rydym yn gofyn i chi fod yn rhan o’r broses hon.   

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.