Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ymgynghoriad ar y Canllawiau newydd ar y Gofynion ar gyfer Rhyddhau Safleoedd Niwclear o Reoliadau Sylweddau Ymbelydrol

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), Asiantaeth Diogelu Amgylchedd yr Alban (SEPA) ac Asiantaeth yr Amgylchedd (AA), y cyfeirir atynt gyda’i gilydd fel “asiantaethau’r amgylchedd”, yn ymgynghori ar ein canllawiau newydd arfaethedig ar y “Gofynion ar gyfer Rhyddhau Safleoedd Niwclear o Reoliadau Sylweddau Ymbelydrol”

Maer ymgynghoriad hwn yn caelei reoli gan SEPA ar ran bob un o tair asiantaeth.

Bydd yr ymgynghoriad ffurfiol hwn yn parhau yn agored am 3 mis, o 15/02/2016 tan 09/05/2016.

Defnyddiwch y ddolen isod i fynd â chi i’r ddogfen ymgynghori sydd ar gael ar wefan SEPA:

https://consultation.sepa.org.uk/operations-portfolio/grr

Gallwch lawrlwytho crynodeb o’r ddogfen yma.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.