Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cynnig defnyddio arian Tâl Uned Gwella Amgylcheddol ar gyfer gweithredu camau hydromorffolegol

Efallai y defnyddiwn y Tâl Uned Gwella Amgylcheddol (TUGA) i dalu am gamau hydromorffolegol yn y dyfodol, megis dull mynd i’r afael ag effeithiau tyniadau anghynaladwy’n gynt ac yn fwy cost-effeithiol

Beth yw’r Tâl Uned Gwella Amgylcheddol (TUGA)?

Mae’r TUGA yn dâl ychwanegol at fil tynnwr dŵr. Rydym wedi’i gasglu er 2008, fel y gallwn ddigolledu tynwyr pan orfodwn newid eu trwyddedau tynnu oherwydd bod y cyfryw, yn eu ffurf bresennol, yn difrodi’r amgylchedd. 

Beth yw “camau hydromorffolegol"?

Mae camau hydromorffolegol yn foddion gwella llif afonydd, nei lefelau dŵr, er mwyn gwrthweithio effeithiau difrodus tynnu dŵr ar yr amgylchedd naturiol. Mae llawer o gamau hydromorffolegol dichonol, gan gynnwys rheoli gwaddod, ac adfer cynefinoedd trwy greu mannau silio a magu.

Dogfen ymateb i ymgynghoriad

Ymgynghorodd Asiantaeth yr Amgylchedd a Cyfoeth Naturiol Cymru ynghylch y Bwriad defnyddio arian Tâl Uned Gwella Amgylcheddol (TUGA) ar gyfer gweithredu camau hydromorffolegol i fynd i’r afael â thynnu anghynaladwy o 22 Mawrth hyd 14 Mehefin. Cyhoeddwyd dogfen ymateb i’r ymgynghoriad ar wefan Asiantaeth yr Amgylchedd.

Beth olyga hyn i Gymru?

Byddwn yn gweithio â Llywodraeth Cymru er mwyn penderfynu sut, ac os, y dylid defnyddio arian TUGA i weithredu camau hydromorffolegol, yn ddewis mwy cost-effeithiol ar gyfer mynd i’r afael â thyniadau anghynaliadwy yng Nghymru. Bydd ymatebion i’r ymgynghoriad yn ein cynorthwyo i benderfynu, ac yn pennu’r dull gweithredu addasaf. Amlinellir cynlluniau terfynol yn Strategaeth Ddŵr Llywodraeth Cymru, yr ydys yn ei datblygu ar hyn o bryd.

Gallwch weld manylion llawn y sylwadau a dderbyniasom, a’n hymateb ffurfiol ni i’r ymgynghoriad ar wefan Asiantaeth yr Amgychedd.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.