Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cynllun Llifogydd Heol Isca (Isca Road Flood Risk Management Scheme)

Cyhoeddi Bwriad I Beidio â Pharatoi Datganiad Amgylcheddol (Rheoliad 5 Rheoliadau Asesu Effaith Amgylcheddol (Gwaith Gwella Draeniad Tir) 1999 fel y’u newidiwyd gan OS 2005/1399 ac OS 2006/618

Beth rydym yn ei wneud?

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cyhoeddi ei fwriad i wneud gwaith i wella amddiffynfeydd llifogydd ar Afon Wysg yng Nghaerleon, NGR ST341902. Bydd y gwaith arfaethedig yn golygu cynnal a chadw ac atgyfnerthu cyfres o argloddiau a waliau amddiffyn rhag llifogydd ger Afon Wysg.

Effaith Amgylcheddol

Barn Cyfoeth Naturiol Cymru yw nad yw’r gwaith gwella’n debyg o effeithio’n sylweddol ar yr amgylchedd, ac ni fwriada baratoi datganiad amgylcheddol yn ei gylch. Mae Adroddiad Arolwg Ecolegol a Chynllun Gweithredu Amgylcheddol drafft wedi eu cynhyrchu.

Rhagor o wybodaeth

Canfod rhagor

Gellir cael copïau o’r dogfennau hyn trwy ysgrifennu at:

Andy Brown
Rheolwr Cynllun
Cyfoeth Naturiol Cymru
Ffordd Caer
Bwcle
Sir y Fflint, CH7 3AJ

Neu yrru neges e-bost atandrew.brown@naturalresourceswales.gov.uk

Os oes gennych unrhyw sylwadau, gyrrwch hwy erbyn 16 Chwefror 2015.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.