Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Gwelliannau Hwylusfa Bysgod Cored Glascoed

Cyhoeddi Bwriad I Beidio â Pharatoi Datganiad Amgylcheddol (Rheoliad 5 Rheoliadau Asesu Effaith Amgylcheddol (Gwaith Gwella Draeniad Tir) 1999 fel y’u newidiwyd gan OS 2005/1399 ac OS 2006/618)

Beth rydym yn ei wneud?

Hysbysa Cyfoeth Naturiol Cymru y bwriada wneud gwaith hwyluso ymfudiad pysgod yng Nghynllaith yn ymyl Llansilin, yn CGC SJ216282. Golyga’r gwaith arfaethedig adeiladu sianel osgoi er mwyn galluogi pysgod i nofio i fyny uwchlaw’r gored garreg, oleddfog, 3.3m o uchder.

Asesiad ecologol

Barn Cyfoeth Naturiol Cymru yw nad yw’r gwaith gwella’n debyg o effeithio’n sylweddol ar yr amgylchedd, ac ni fwriada baratoi datganiad amgylcheddol yn ei gylch. Lluniwyd Adroddiad Ymchwil Ecolegol ac Asesiad Rhagarweiniol Cyfarwyddeb Fframwaith Dwr.

Gellir cael copïau o’r dogfennau hyn trwy ysgrifennu at:

Lia Silva
Rheolwr Cynllun
Cyfoeth Naturiol Cymru
Ty Cambria
29 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0TP

Neu yrru neges e-bost at lia.silva@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Os oes gennych unrhyw sylwadau, gyrrwch hwy erbyn 23 Ebrill.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.