Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Datganiad Cyfranogiad Cyhoeddus Ymgynghoriadau Drafft

Ar hyn o bryd rydym yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus yng Nghyfoeth Naturiol Cymru, lle rydym yn gwahodd sylwadau gan y cyhoedd ar ein Datganiad Cyfranogiad Cyhoeddus wedi'i ddiweddaru.

Mae’r Datganiad ynghylch Cyfranogiad y Cyhoedd yn egluro sut rydym yn ymgynghori â’r cyhoedd ar benderfyniadau trwyddedu, yr hyn y gallwn ei ystyried, a sut y gall y cyhoedd ymateb i’n hymgynghoriadau, gan gynnwys teclyn ar-lein newydd i’w gwneud yn haws i bobl ymateb i’n hymgynghoriadau’n uniongyrchol drwy ein gwefan. 

Hoffai CNC glywed eich barn chi ynglŷn â’r ddogfen ddrafft er mwyn ein helpu i sicrhau bod ein dulliau o gyfathrebu ac ymgysylltu â’r cyhoedd yn y dyfodol yn effeithiol ac yn synhwyrol.    

Dyddiadau’r ymgynghoriad

Dechrau’r ymgynghoriad: 28 Mehefin 2019

Diwedd yr ymgynghoriad: 9 Awst 2019

Sut i ymateb

E-bost: permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 

Neu ysgrifennwch at:
Y Gwasanaeth Trwyddedu
Cyfoeth Naturiol Cymru 
Tŷ Cambria
29 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0TP

Os hoffech gyflwyno sylwadau am y materion uchod, gofynnwn ichi anfon eich ymateb atom erbyn y dyddiad cau, sef 9 Awst 2019.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.