Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ymgynghoriad ar y canllaw cynllunio adnoddau dŵr drafft

Mae Llywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Defra, Asiantaeth yr Amgylchedd ac Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr (Ofwat), yn cyd-ymgynghori ar ganllawiau technegol Cynlluniau Rheoli Adnoddau Dŵr (WRMPs) 2019 ar gyfer Cymru a Lloegr

Cynllun adnodd dŵr yw’r broses a ddefnyddir gan gwmni dŵr i ddangos ei fod wedi asesu’r galw a’r cyflenwad tymor hir , a chynnig cynllun fydd yn diwallu’r galw am ddŵr. Wrth wneud hynny, dylid mynd i’r afael â her y dyfodol, gan gynnwys twf y boblogaeth a’r economi, amcanion Y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr ac effeithiau newid yn yr hinsawdd.

Rydym yn disgwyl i gwmnïau dŵr nodi’n glir yn eu cynllun  y canlyniadau maent yn bwriadu eu cyflawni ar gyfer eu cwsmeriaid, gan gynnwys gwytnwch eu cyflenwad wrth warchod yr amgylchedd. Os yw’r cwmnïau’n gyfan gwbl neu’n bennaf yng Nghymru, rydym yn arbennig o awyddus i gwmnïau dŵr i weithio mewn ffordd sy’n fwy integredig gan ddilyn egwyddorion rheoli adnoddau naturiol, gan gynnwys mesurau arbed dŵr a mynd i’r afael a gollyngiadau.

Mae ein hymgynghoriad i’w weld ar wefan Asiantaeth yr Amgylchedd. Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw  dydd Gwener 8 Ionawr am 7pm. Defnyddiwch naill ai’r porth ymgynghori neu danfonwch unrhyw sylwadau at water-company-plan@environment-agency.gov.uk

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.