Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ymgynghoriad ar Newidiadau i Drwyddedau Rheolau Safonol penodedig

Mae Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2010 yn ein galluogi i gynnig trwyddedau safonol, er mwyn lleihau'r baich gweinyddol ar fusnes wrth gynnal safonau amgylcheddol. Maent wedi'u seilio ar setiau o reolau safonol y gallwn eu cymhwyso'n eang yng Nghymru a Lloegr. Datblygir y rheolau gan ddefnyddio asesiadau o'r risg amgylcheddol a gyflwynir gan y gweithgaredd


Mae'r rheolau'n cymryd cryn amser, adnoddau ac ymgynghori i'w datblygu ond pan fyddant ar waith maent yn gwneud y broses gwneud cais a phennu'r ceisiadau'n gymharol hwylus. Mae hyn oherwydd nad oes angen asesiad risg safle-benodol.

Rydym yn ymgynghori ar ddiwygio 12 o'r rheolau safonol presennol gan eu bod wedi'u newid yn sgil newidiadau yn y Gyfarwyddeb Allyriadau Diwydiannol. Rydym yn cynnig.  Bydd y diwygiadau hyn yn caniatáu i ddeiliaid trwydded presennol i barhau i weithredu o dan eu trwyddedau presennol heb fod angen gwneud cais am drwydded bwrpasol newydd.

Bydd y newidiadau arfaethedig os cytunir, yn berthnasol i drwyddedau presennol a cheisiadau newydd.

Mae'r cynnig yn nodi'n fanwl yn y ddogfen ymgynghori.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Standard Rules 2012 No 3 Composting in closed systems PDF [221.3 KB]
Standard Rules 2012 No 7 Composting in open systems PDF [199.4 KB]
Standard Rules 2012 No 10 On-farm anaerobic digestion facility using farm wastes only, including use of the resultant biogas PDF [306.5 KB]
Ymgynghoriad ar Reolau Safonol Rhif 12 Cyfarwyddeb Allyriadau Diwydiannol Rheolau safonol ar gyfer y Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Gwanwyn 2014) PDF [178.5 KB]
Standard rules SR2009 No2 Low Impact Part A Installation PDF [250.6 KB]
Standard rules SR2009 No3 Low Impact Part A Installation for the production of Biodiesel PDF [296.1 KB]
Standard rules SR2012 No4 Composting in closed systems PDF [285.8 KB]
Standard rules SR2012 No8 - Composting in open systems Part A installation – treatment capacity more than 75 tonnes per day PDF [262.7 KB]
Standard Rules 2012 No 12 – Anaerobic digestion facility including use of the resultant biogas Waste Operation – treatment capacity no more than 100 tonnes per day PDF [340.3 KB]
Standard rules SR2012 No13 Treatment of Incinerator Bottom Ash (IBA) PDF [248.0 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.