Canllawiau ar sut i nodi effeithiau allweddol prosiectau datblygu morol yng Nghymru y mae angen eu hasesu o dan y Gyfarwyddeb Asesiad Effaith Amgylcheddol (AEA). Mae'n disgrifio materion yr ydym yn credu y bydd angen eu defnyddio wrth ymgymryd â AEA.

GN013 Cwmpasu AEA. (PDF Saesneg in unig)