Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

e-Werthiant – Egluro’r Termau

Dull CNC o werthu llawer o goed sy’n sefyll a phren ar ymyl y ffordd ar y farchnad agored yw Gwerthu Electroneg (E-Werthu)

Yn ystod Blwyddyn Ariannol 18/19 mae CNC yn bwriadu cynnal 6 digwyddiad e-Werthu.

Sylwer nad yw’r canlynol ddim yn rhestr  derfynol  o’r manylion gwerthu ac efallai y bydd yna newidiadau yn cael eu gwneud oherwydd gofynion gweithredol. Fodd bynnag, gobeithiwn y bydd o gymorth i gwsmeriaid gan gynnig braslun (gan gynnwys mapiau) o’r rhaglen arfaethedig. Bydd unrhyw newidiadau a wneir yn cael eu diweddaru cyn gynted ag y bo modd.  

Bydd manylion llawn o’r gwerthiannau unigol, sydd ar gael, yn cael eu cyhoeddi ar y wefan hon pan fo hynny’n briodol, fel rhan o’r amserlen gwerthu arferol.

'Gwerthu Agored' (e-Werthu)

Yw lotiau gwerthu pren sy’n sefyll a rhai ar ymyl y ffordd lle:

  1. Bydd CNC yn darparu atebion peirianneg sifil i’r llannerch fel arfer cyn yr arwerthiant ac yn sicr cyn i’r contract ddechrau 
  2. Bydd llennyrch yn cael eu prisio ar gyfer yr arwerthiant gan ddefnyddio gwerth y pren yn unig 

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.