Siediau moch amonia

Math o Siediau

Ffactor allyru amonia (kg NH3/safle'r anifail/blwyddyn)

Hychod  
Llawr slatiog llawn 3.01
System llawr gwellt cadarn 4.57
Llawr rhannol slatiog gyda phwll tail llai 2.41
Llawr slatiog llawn gyda system wactod at gyfer symud slyri'n rheolaidd 2.26
Geni moch  
Llawr slatiog llawn 5.84
System llawr gwellt cadarn 8.88
Llawr slatiog llawn/rhannol gyda chyfuniad o sianel dŵr a thail 2.80
Llawr slatiog llawn/rhannol gyda system fflysio â chafnau tail 2.34
Llawr slatiog llawn/rhannol gyda phan tail oddi tano 2.04
Lloi diddwyn  
Llawr slatiog llawn 0.29
System llawr gwellt cadarn 0.21
Corlan/llawr fflat â llawr slatiog llawn/rhannol, gyda system wactod ar gyfer symud slyri'n rheolaidd 0.22
Corlan/llawr fflat â llawr slatiog llawn oddi tano lle mae llawr concrid ar ogwydd I wahanu carthion neu droeth 0.20
Corlan â llawr rhannol slatiog (2 system hinsawdd) 0.19
Corlan â llawr rhannol slatiog at ogwydd neu lawr called amgrwm 0.17
Corlan â llawr rhannol slatiog gydag estyll triongl a sianel tail gyda waliau ochr at ogwydd 0.08
Tyfwyr  
Llawr slatiog llawn 1.59
System llawr gwellt cadarn 1.14
Llawr slatiog llawn gyda system wactod at gyfer symud slyri'n rheolaidd 1.19
Llawr rhannol slatiog gyda phwll tail llai gan gynnwys waliau at ogwydd a system wactod 0.64
Llawr rhannol slatiog gyda llawr caled canolog amgrwm yn y blaen a chafnau tail gyda waliau ochr at ogwydd a phwll tail ar ogwydd  0.64
Llathrwyr  
Llawr slatiog llawn 4.14
System llawr gwellt cadarn 2.97
Llawr slatiog llawn gyda system wactod ar gyfer symud slyri'n rheolaidd 3.11
Llawr rhannol slatiog gyda phwll tail llai gan gynnwys waliau ar ogwydd a system wactod 1.66
Llawr rhannol slatiog gyda llawr caled canolog amgrwm yn y blaen a chafnau tail gyda waliau ochr at ogwydd a phwll tail ar ogwydd 1.66

Amonia - storio tail a slyri moch

Storio tail

Kg NH3/ tunnell o dail ffres

Pentwr tail 1.49
Storio slyri Kg NH3 / m2
Storfa grwn a dim gorchudd 1.4
Storfa grwn â gorchudd anhyblyg  0.28
Storfa grwn â gorchudd rhydd 0.7
Storfa grwn â gorchudd technoleg isel  1.05
Lagŵn a dim gorchudd 1.4
Lagŵn â gorchudd anhyblyg 0.28
Lagŵn â gorchudd rhydd 0.56
Lagŵn â gorchudd technoleg isel 0.84

Ffactorau allyrru methan

Disgrifiad

Eplesu Enterig (kg CH4/safle'r anifail/blwyddyn)

Rheolaeth Tail (kg CH4/safle'r anifail/blwyddyn)

Moch 1.5 3