Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cyfnod Allweddol 2/3

Mae’r dudalen hon yn cynnig sesiynau cyffredinol a chynlluniau gweithgareddau ar gyfer CA2 a CA3

Children working out age of tree from rings

Llifogydd

Taflen wybodaeth llifogydd
Cyflwyniad i lifogydd (PowerPoint)
Llifogydd (cynllun sesiynau)
Peryglon llifddwr (cynllun gweithgaredd)
Beth sydd mewn llifddyfroedd? (taflen qybodaeth)

Sut i paratoi ar gyfer llifogydd (cynllun gweithgaredd)
Pecyn llif (cardiau adnoddau)
Beth i'w roi eich pecyn llif? (taflen wybodaeth)

Beth i'w wneud cyn llifogydd (tudalen we)
Byddwch yn barod am llifogydd (taflen wybodaeth)
Cynllun lifogydd ysgolion (ffurflen)
Cynllun llifogydd personol (ffurflen)
Cynllun gadael (Cynllun gweithgaredd)

Y pethau i'w gwneud yn ystod ac ar ôl llif (tudalen we)
Canlyniad llifogydd (cynllun gweithgaredd)
Canlyniad llifogydd (cardiau trafod)
Effeithiau llifogydd (cynllun gweithgaredd)
Effeithiau llifogydd (cardiau trafod)

Llifogydd Llanelwy 2012 CA2/3 (adroddiad data)
Llifogydd Llanelwy CA2/3 (astudiiaeth achos)
Afon Elwy - Cyflwyniad ynghylch llifogydd Llanelwy (PowerPoint)
Llifogydd Llanelwy 2012 yn y newyddion (adnoddau)

Gwastraff a thipio anghyfreithlon

Gêm rhestr termau gwastraff a gollwng sbwriel (cynllun gweithgaredd) 
Gêm rhestr termau (cardiau adnodd)  

Dal tipiwr anghyfreithlon (cynllun gweithgaredd)
Recordiad sain o adroddiad (adnodd sain)
Llythyr tystiolaeth
Taflen adroddiad: Digwyddiad
Taflen adroddiad: Tystiolaeth

Sbwriel ar y tir(cardiau adnodd)
Sbwriel yn y môr(cardiau adnodd)
Tabl llinell amser gwastraff

Llofion papur newydd (cyllun gweithgaredd)
Croesi'r crwbanod
 (cynllun gweithgaredd)
A wyddoch chi? (cynllun gweithgaredd)

Coed a choetiroedd

Canolbwyntio ar dderw (cyflwyniad PowerPoint)
How to distinguish a sessile oak from a pendunculate oak (information note)
Sut i adnabod y gwahaniaeth rhwng derwen digoes a derwen coesynnog  (nodyn gwybodaeth)
Sut mae tyfu mesen (nodyn gwybodaeth)
Sut mae coeden yn gweithio (poster)

Prosiect Mes (cyflwyniad Powerpoint)

Y cylch rheoli coetiroedd (cynllun gweithgaredd)
Y cylch rheoli coetiroedd (cardiau adnoddau)

Ôl troed carbon CA2/3 (cynllun gweithgaredd)
Carbon (nodyn gwybodaeth)
Ôl troed carbon (taflen waith)
Ôl troed carbon (cardiau adnoddau)

 

Sut y gallwn ni fyw’n gynaliadwy?

Sut y gallwn ni fyw’n gynaliadwy? (cynllun gweithgaredd)
Sut y gallwn ni fyw’n gynaliadwy? (cardiau adnoddau)

Gêm geirfa datblygu cynaliadwy (cynllun gweithgaredd)
Gêm geirfa datblygu cynaliadwy (cardiau adnoddau) 

Anifeiliaid, Cynefinoedd a Bioamrywiaeth

Anifeiliaid a Chynefinoedd – Llyfryn Gweithgareddau a Gemau

Creu abwydfa – Nodyn gwybodaeth 

Infertebratau – pwy ydw i? – Cardiau Adnodd

Anifail – pwy ydw i? – Cardiau adnodd

Gweoedd Bywyd – Cardiau Adnodd

Cadwyni bwyd – Cardiau Adnodd

Iaith a Llythrennedd yn yr Awyr Agored

Iaith a Llythrennedd yn yr Awyr Agored - Llyfryn Gweithgareddau a Gemau

Gweithgaredd 2 Tickly Prickly – Cardiau adnodd

Mannau eraill yng Adnoddau dysgu - chwilio yn ôl cyfnod allweddol

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.