Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Llifogyedd - Pwy all helpu?

 phwy i gysylltu ynghylch gwahanol bryderon ynghylch llifogydd

Drawing of house with numbered problems from flooding

 

 1. Eich cyflenwr, os ydych yn bryderus ynghylch llifddwr yn efeithio ar eich gwasanaethau nwy, trydan, dŵr neu garthfosiaeth

 2. Eich awdurdod lleol, ar gyfer llifogydd a ddigwydd gan fod gylïau wedi’u cau
   
 3. Eich awdurdod lleol, os ydych yn bryderus ynghylch llifogydd a ddigwydd gan fod dŵr yn llifo oddi ar gaeau

 4. Cyfoeth Naturiol Cymru, i gael cyngor ynghylch llifogydd o afonydd a’r môr

 5. Cyfoeth Naturiol Cymru, os sylwch ar rwystr yn yr afon

 6. Efallai y bydd gan eich awdurdod lleol rywfaint o fagiau tywod y gellir eu defnyddio adeg llifogydd, ond eu blaenoriaeth yw amddifyn y cyhoedd yn gyfredinol

  Dylech holi eich awdurdod lleol ymlaen llaw i weld beth yw eu polisi, a pha un a fyddant yn codi tâl am y gwasanaeth

  Os na all eich awdurdod lleol gyflenwi bagiau tywod, gallwch brynu rhai eich hun mewn siopau DIY neu gan gyflenwyr adeiladwyr. Gellir cael mwy o gyngor ynghylch bagiau tywod ar Gov.uk

 7. Y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol i gael cyngor ynghylch cynnyrch i amddifyn rhag llifogydd

 8. Eich cwmni yswiriant, i weld a yw eich eiddo wedi’i yswirio ar gyfer difrod llifogydd

 9. Eich cwmni dŵr lleol, ar gyfer llifogydd carthfosydd, neu pe bai dŵr yn cronni yn eich toiled neu eich sinc yn ystod llifogydd

I gael cyngor pellach, mae Floodline ar gael 24 awr y dydd – 0345 988 1188

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.