Sut y gallaf leisio barn?

Mae Grwpiau Cynghori Draenio Mewnol Rhanbarthol yn cynnwys pobl sy’n cynrychioli buddiannau rhanbarth arbennig. 

Eich adborth

Bydd eich syniadau a’ch awgrymiadau yn ein helpu i wella’r ffordd yr ydym yn gwneud penderfyniadau ynglŷn â sawl agwedd o’n gwaith. Rydym yn croesawu adborth gan unrhyw un sydd â safbwyntiau neu sylwadau. Cysylltwch â’n Canolfan Gofal Cwsmeriaid.

 Grwpiau Cynghori

  • Lefelau Gwent
  • Powysland
  • Llanfrothen, Glaslyn a Phensyflog, Ardudwy, Harlech a Maentwrog

Mapiau Ffiniau/Cyrsiau Dŵr yr Edrychwyd arnynt

Rhanbarthau Draenio

Afon Ganol

Cors Ardudwy

Cors Borth

Lefelau Cil-y-Coed a Gwynllŵg a Gwy Isaf (Lefelau Gwent)

Dyffryn Dysynni

Glaslyn - Pensyflog

Harlech a Maentwrog

Llanfrothen

Cors Malltraeth

Mawddach ac Wnion

Powysland

Afon Conwy

Towyn

Diweddarwyd ddiwethaf