Ymweld â'n safleoedd yn ystod pandemig y coronafeirws

Sut i gynllunio ar gyfer ymweliad diogel a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch yn cyrraedd

Diweddariad diwethaf: 20 Gorffennaf 2020

Croeso’n ôl

Mae mwyafrif y meysydd parcio, y llwybrau yn ein coetiroedd a'n gwarchodfeydd natur ac ein ardaloedd chwarae ar agor.

Mae adeiladau ein canolfannau ymwelwyr a chaffis yn dal i fod ar gau am y tro, ac mae toiledau dros dro ar rai safleoedd.

Rydym yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru a byddwn yn ailagor y cyfleusterau hyn pan allwn wneud hynny'n ddiogel.

Byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar y dudalen hon, felly cofiwch wirio’r dudalen yn rheolaidd.

Ymweld â'n safleoedd yn ddiogel

Cynlluniwch ymlaen llaw

 • Cofiwch fod adeiladau'r canolfannau ymwelwyr ar gau a bod toiledau dros dro ar rai safleoedd – ystyriwch ddod â'ch diheintydd dwylo a'ch lluniaeth eich hun.

Parciwch yn gyfrifol

 • Parchwch y gymuned leol drwy barcio'n gyfrifol mewn meysydd parcio dynodedig.
 • Peidiwch â pharcio ar ymylon ffyrdd na rhwystro llwybrau / ffyrdd mynediad brys.

Cadwch draw oddi wrth eraill

 • Gwnewch bob ymdrech i gynnal y pellter cymdeithasol gofynnol ar ein llwybrau.

Byddwch yn amyneddgar ac yn barchus

 • Dilynwch y canllawiau a'r arwyddion ar ein safleoedd, a fydd yn eich helpu i fwynhau eich ymweliad yn ddiogel.
 • Os yw eich cyrchfan yn rhy brysur pan fyddwch yn cyrraedd, dylech fod â 'chynllun B' yn barod, a rhoi cynnig ar gyrchfan arall.

Troediwch yn ysgafn

 • Parchwch y bywyd gwyllt a'r planhigion sydd wedi ffynnu dros yr wythnosau diwethaf.
 • Cadwch eich llygaid yn agored am unrhyw arwyddion dros dro ar ein safleoedd – eu nod yw helpu i'ch cadw'n ddiogel.

Dilynwch y Cod Cefn Gwlad

 • Cadwch at lwybrau, cadwch gŵn dan reolaeth, ewch â’ch sbwriel adref, gadewch gatiau fel yr oeddent pan ddaethoch ar eu traws, a pheidiwch â blocio mynedfeydd neu byrth.

Beth sy'n agored

Mae mwyafrif ein meysydd parcio, ein llwybrau ac ardaloedd chwarae ar agor.

Mae toiledau dros dro ar gael ar rai o'n safleoedd.

Dewch o hyd i dudalen we’r lleoliad yr hoffech ymweld ag ef i gynllunio eich ymweliad cyn i chi deithio.

Beth sydd ar gau

Cyfleusterau ymwelwyr ar gau

Mae'r cyfleusterau hyn yn parhau i fod ar gau am y tro:

 • adeiladau canolfannau ymwelwyr
 • caffis
 • mwyafrif y blociau toiledau
 • mwyafrif y cuddfannau adar

Byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar dudalen we pob lleoliad, felly cofiwch wirio cyn ichi deithio.

Dewch o hyd i dudalen we’r lleoliad yr hoffech ymweld ag ef i gynllunio eich ymweliad cyn i chi deithio.

Safleoedd ar gau

Mae’r meysydd parcio, llwybrau a'r holl gyfleusterau ar gau yn y mannau hyn oherwydd gwaith coedwigaeth parhaus:

Canolfannau ymwelwyr

Mae'r meysydd parcio, y holl lwybrau yn ein canolfannau ymwelwyr ac ardaloedd chwarae ar agor.

Mae adeiladau canolfannau ymwelwyr a chaffis yn parhau i fod ar gau am y tro nes y gellir gweithredu pob mesur diogelwch.

Mae’r toiledau’n dal i fod ar gau nes bod gwiriadau diogelwch wedi'u cwblhau yn unol â chanllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru - yn y cyfamser, mae toiledau dros dro ar gael.

Mae mwyafrif y cuddfannau adar yn dal i fod ar gau.

Dilynwch y dolenni isod i gael gwybod beth sydd ar agor neu ar gau ym mhob canolfan ymwelwyr:

Llwybrau beicio mynydd

Mae mwyafrif ein llwybrau beicio mynydd ar agor.

Mae'r llwybrau beicio mynydd yn y mannau hyn yn dal i fod ar gau oherwydd gwaith coedwigaeth parhaus:

Caffis ac ardaloedd picnic

Mae ein caffis yn dal i fod ar gau am y tro.

Mae mwyafrif ein hardaloedd picnic ar agor – dilynwch y canllawiau o ran cadw pellter cymdeithasol wrth ddefnyddio byrddau picnic ac ewch â'ch sbwriel adref.

Ardaloedd chwarae

Mae ein hardaloedd chwarae ar agor ers 20 Gorffennaf â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Toiledau

Mae mwyafrif ein toiledau’n dal i fod ar gau nes bod gwiriadau diogelwch wedi'u cwblhau yn unol â chanllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae toiledau dros dro ar rai o'n safleoedd.

Rydym yn argymell eich bod yn dod â'ch diheintydd dwylo eich hun pan fyddwch yn ymweld.

Taliadau meysydd parcio

Mae taliadau parcio yn rhai o'n meysydd parcio.

Bydd angen i chi dalu'r tâl parcio yn ôl yr arfer.

Mae rhai peiriannau talu a bariau’n gofyn am yr arian cywir ac nid ydynt yn derbyn cardiau.

Rydym yn eich cynghori i ofalu am eich hylendid eich hun drwy olchi eich dwylo'n rheolaidd lle mae cyfleusterau ar agor, a thrwy ddefnyddio diheintydd dwylo.